Liikumisega lõimitud ülesanded sotsiaalainete tundides

Maht: 6 tundi
Sihtrühm: II - IV kooliastme sotsiaalainete õpetajad

Koolituse eesmärk: tutvustada erinevaid õppemeetodeid ja võimalusi sotsiaalaine tundides liikusega seotud tegevuste läbiviimiseks.

Koolituse sisu:
Kodutöö valiku võimalused: valikulaud, loosiratas
Digitaalsed võimalused õppetöös: plakatid, ristsõnade koostamine, sõnasalatid, sõnapilved, vastuste salvestamine, mõistekaardid, H5P, Wordwall, Fakebook
Klassiruumi kasutamise võimalused
Koostöised kirjutamise viisid
Erinevad diagrammid ja nende kasutamise võimalused
Diskussioonide loomise võimalused
Paberil mõistekaartide võimalused
Erinevad rühmatöö tegemise võimalused

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- tutvub võimalustega kasutada erinevaid liikumisega seotud meetodeid sotsiaalainetundides;
- võtab kaasa julgust ja soovi proovida uusi meetodeid oma tundides ja rikastada sellega enda õppetegevusi.

Õppejõud-koolitajad: Kristiina Vaikmets

Väljund: Koolituse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalse tõendi.

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

Pedagoogiliste oskuste baaskoolitus õpetaja abile

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

Õppimisest ja õpetamisest õpetaja abile

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

Pedagoogiliste oskuste baaskoolitus õpetaja abile