Õppevahendid, mis aitavad luua aktiivset ainetundi

Maht: 6 tundi
Sihtrühm: Klassiõpetajad, aineõpetajad, tugispetsialistid

Koolituse eesmärk: tutvuda erinevate vahenditega, millega saab pakkuda aktiivseid õppetegevusi.

Koolituse sisu:
Meisterdame koos:
Purgikaantega memoriin, liikumispauside tegevused
Magnetribadega jäätisepulgad
Küsisõnadega pulgad
Lukud ja võtmed
Jutustamise kuubik
Ühest paberilehest raamat
Doominokaardid
Juhendid ja ideed:
Tunni planeerimise etapid
Loosiratas
Bingo
Jutustamise kivid
Matemaatilised puzzled
Pesulõksudega tähestik ja teised võimalused
Täheämbrid/sorteerimisämbrid
Ideid kiirelt lõpetajatele
Palliralli
Tagasiside/ küsimuste puzzle
Koduste tööde monopoli
Pudelikorkidega matemaatika ja muud võimalused

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- tutvub võimalustega kasutada ja ise luua erinevaid õppevahendeid;
- võtab kaasa koolituselt julgust ja soovi proovida uusi meetodeid ning luua nende jaoks vajalikke õppevahendeid.

Õppejõud-koolitajad: Kristiina Vaikmets

Väljund: Koolituse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalse tõendi.