Õppimist toetavad liikumistegevused I kooliastme ainetundidesse

Maht: 8 tundi
Sihtrühm: I (ja II) kooliastme õpetajad

Koolituse eesmärk: koolituse läbimisel õpetaja praktiseerib ja rakendab erinevaid individuaal- ja rühmatöö võimalusi õpitud teemade kinnistamiseks läbi aktiivsete tegevuste.

Koolituse sisu:
Liikumismänge võimaldava õpikeskkonna loomine klassiruumis
Eakohased tegevused, mis võimaldavad õpilastel õppida läbi liikumise
Teema omandamist ja õpitut kinnistavad liikumistegevusi emakeele tundidesse
Teema omandamist ja õpitut kinnistavad liikumistegevusi matemaatika tundidesse
Teema omandamist ja õpitut kinnistavad liikumistegevusi loodusõpetuse tundidesse

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- praktiseerib ja katsetab erinevaid aktiivseid meetodeid õpilaste liikumisaktiivsuse tõstmiseks ainetundides;
- saab ülevaate erinavatest aktiivse õppe võimalustest ainetundides;
- võtab kaasa läbimängitud liikumismängude kirjeldused.

Õppejõud-koolitajad: Kaja Kivisikk

Väljund: Koolituse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalse tõendi.