Rahvusvaheline haridustehnoloogia konverents „International Conference of Innovative Technologies and Learning“ (ICITL 2024)

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis toimub 14.–16. augustil rahvusvaheline konverents „International Conference of Innovative Technologies and Learning“ (ICITL 2024).

Konverents annab haridus- ja arvutiteadlastele ning haridustehnoloogidele võimaluse jagada tipptehnoloogiate rakendamise kogemusi õppetöös ning töötada saadud teadmiste põhjal välja tõhusamaid õpikeskkondi.

Lisateavet saab konverentsi kodulehelt.