Suvekoolid ja põimitud õpiränne (BIP)

Suvekoolid on lühiajalised programmid, mis toimuvad väliskõrgkoolis, sisaldavad loenguid ja hulgaliselt vabaaja tegevusi ning nende eest on üldiselt võimalik saada ka ainepunkte. See on kui kool ja puhkus käsikäes – võimalus avastada maailma, luua väärtuslikke sõprussidemeid ning saada huvitavaid teadmisi vabas ja sõbralikus õhkkonnas.

Göttingeni suvekool 2023

Kõigi erinevate rahvusvaheliste suvekoolide pakkumisi võite leida suvekoolide ingliskeelselt lehelt.

Põimitud õpirände (blended mobility) puhul on tegemist füüsilise ja virtuaalse õpirände kombinatsiooniga. Sihtriigis viibitakse kohapeal 5–30 päeva ja sellele eelneb või järgneb virtuaalne õpe. Õppetöö maht on kokku vähemalt 3 EAPd. Põimitud õpirände kursusi nimetatakse põimitud intsensiivseteks programmideks (Blended Intensive Programmes - BIP). Põimitud õpirände kursused on osa Erasmus+ programmist. Kandideerimine põimitud õpirändesse toimub SoleMove keskkonnas.

Põimitud õpirände kursus Göttingenis 2023

Loe põimitud õpirände stipendiumi ja teiste toetusvõimaluste kohta lähemalt ülikooli kodulehelt.

TÜ üliõpilastele mõeldud suvekoolid

Euroopa suvekoolid