Autor:
Pexels.com

Üheskoos edukaks: Kuidas arendada õpilaste koostööoskusi koolis

Maht: 4 tundi
Sihtrühm: Kõigi õppeastmete õpetajad (üldhariduskoolis)
Kursuse toimumisaeg: 26. aprill 2023 algusega kell 10.00
Toimumiskoht: Jakobi 5, Tartu, ruum 218/219
Koolituse eesmärk: näidata ja koos läbi proovida praktilisi tööriistu, mille abil saab õpilaste koostööoskuseid klassitunnis õpetada. Lisaks anda lühike teoreetiline ülevaade õpilaste koostööoskuste kohta ja ühiste arutelude kaudu kaardistada osalejate kogemused, seostada need teooriaga ning arutleda koostöö olemuse ja kvaliteedikriteeriumite üle. Seminari käigus tutvustavad oma uuringuid Leo Siiman ja Meeli Rannastu-Avalos.

Koolituse sisu:
Mis on koostöö eelised?
Millised on peamised koostööoskused?
Kuidas saab koostööoskuseid klassiruumis õpetada?
Kuidas saab õpilaste koostööoskuseid hinnata?

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- on teadlik millised on õpilaste koostööoskuste õpetamise võimalused koolis;
- teab peamisi koostööoskuste hindamist võimaldavaid teoreetilisi raamistikke;
- mõtestab enda õpetamiskogemust lähtuvalt pakutud võimalustest ja kohandab neid enda õpetamisprotsessi.

Lõpetamise tingimused: Osalemine seminaris ja aktiivne osalus rühmatöödes.

Õppejõud-koolitajad: Leo Aleksander Siiman ja Meeli Rannastu-Avalos
Väljund: Koolituse õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalse tõendi.

Maksumus: Koolitus on osalejale õppeteenustasuta


Koolituse läbiviimist toetab Erasmus+ projekt Digi-Science: Digitaalsel ajastul uudsete tavade väljatöötamine loodusteaduste õpetamiseks

 

REGISTREERUN KOOLITUSELE

#täiendusõpe

Pedagoogika kursus

Koolituse PEdagoogika kursus tutvustus.
#täiendusõpe

Eelkoolipedagoogika

Koolituse Eelkoolipedagoogika tutvustus
#täiendusõpe

Õpilaste liikumisaktiivsust toetavad töövõtted klassiruumis ja õues

Koolituse Õpilaste liikumisaktiivsust toetavad töövõtted klassiruumis ja õues tutvustus.