Juhendajate konkurss doktorikohtade saamiseks

Haridusteaduse doktoriõppekava vastuvõtuprotsessil on kaks etappi:

1) potentsiaalsete juhendajate doktoriõppe projektide konkurss,

2) üliõpilaskandidaatide konkurss.

Üliõpilaskandidaadid saavad kandideerida vaid konkursil välja valitud doktoriõppe juhendajate projektidele.

Doktoriõppe programminõukogu on doktoriõppe juhendajate projektide konkurssi kohta otsustanud  järgmist: 

1. Juhendajateks võivad olla doktorikraadiga õppejõud ja teadurid, kes on viimasel viiel aastal avaldanud vähemalt 3 teaduspublikatsiooni ETISe kategooriates 1.1., 1.2., 3.1. või 2.1. Kui juhendaja tuleb väljapoolt haridusteaduste instituuti (SVHI) või loodus- ja täppisteaduste valdkonda (LTLT), leitakse kaasjuhendaja haridusteaduste instituudist või loodus- ja täppisteaduste valdkonnast;

2.  Reeglina ei ole juhendajal üle viie juhendatava;

3.  Potentsiaalsed juhendajad esitavad projektid vastavalt vormile;

4.  Potentsiaalne juhendaja esitab projekti eesti või inglise keeles, milles on kirjas eesti- ja ingliskeelne kokkuvõte;

5. Projekti eesti- ja ingliskeelne kokkuvõte avalikustatakse haridusteaduste instituudi kodulehel;

6. Projekt esitatakse haridusteaduste instituudi doktoriõppe õppekorralduse spetsialistile elektrooniliselt 15. veebruariks. Projektis nimetatakse võimalik doktorandikandidaat;

7. Konkursil välja valitud doktoriõppe projektid tehakse teatavaks 15. märtsiks.

Haridusteaduse doktoriõppekavale võetakse vastu doktorandid haridusteaduse suunale ja loodusteadusliku hariduse suunale.

Projekt doktorantuurikoha eraldamiseks: