Autor:
Pexels

Erivajadusega õpilase tunni rikastamine aktiivsete tegevustega

Maht: 6 akadeemilist tundi
Sihtrühm: I-III kooliastme õpetajad, tugispetsialistid.
Kursuse toimumine: 29. august 2023 kell 10.00-15.15
Toimumiskoht: Jakobi 5, Tartu, ruumis 115/116

Koolituse eesmärk: Tutvuda meetodite ja võimalustega, kuidas erivajadustega õpilaste õppesse tuua sisse aktiivseid ja liikuma panevaid tegevusi ning selleläbi suurendada õpimotivatsiooni.

Koolituse sisu:
Mis on hariduslik erivajadus ja miks liikumine toetab erivajadusega õppija õppimist?
Diferentseerimine ja selle vajalikkus
QR koodid
Töö mõistete ja küsimustega
Täringute kasutamine õppetöös
Koostöised õppimise viisid
Erinevate töölehtede kasutamise võimalusi
Ise õppesisu loomise ja diferentseerimise võimalusi: H5P, ristsõnad, sõnasalatid, plakatid

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- tutvub võimalustega kasutada erinevaid liikumisega seotud meetodeid töös erivajadustega õpilastega;
- võtab kaasa julgust ja soovi proovida uusi meetodeid oma tundides ja rikastada sellega enda õppetegevusi.

Lõpetamise tingimused: Osalemine õppetöös kogu päeva vältel

Õppejõud-koolitajad: Kristiina Vaikmets
Väljund: Koolituse õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalse tõendi

Maksumus: 60€.
NB! Kui koolituse eest tasub juriidiline isik, siis palume kindlasti täpsustada ka maksjat. Haridusasutuste puhul palume anda teada, kas maksjaks on haridusasutus või haridusasutust haldav omavalitsus!

 

REGISTREERUN KOOLITUSELE

Image
-