Valik programme liikumisaktiivsuse toetamiseks

Käesoleval lehel on nimekiri programmidest, mille oleme loonud liikumisaktiivsuse toetamiseks.
Kui nimekirjas teie meeskonna jaoks sobivat koolitust ei leidu või soovid küsida hoopis nõu, võta meiega ühendust!

Ühendust palume võtta Haridusinnovatsiooni keskuse täienduskoolituse spetsialisti Anni Vallsaluga (anni.vallsalu@ut.ee)


Koolitused on loodud koostöös Liikuma Kutsuva Kooliga

Image
-

 

 

 

Koolituse nimetus

Aktiivne koolitund II kuni IV kooliastmes
Aktiivse koolitunni rakendamine digivahendite toel
Aktiivsed õuesõppe võimalused I kooliastme õpilasele
Aktiivsed õuesõppe võimalused lasteaialastele vanuses 3 kuni 7 aastat
Erivajadusega õpilase tunni rikastamine aktiivsete tegevustega
Liikumisega lõimitud õpitegevused I kooliastmes
Liikumisega lõimitud ülesanded sotsiaalainete tundides
Õpilaste liikumisaktiivsust toetavad töövõtted klassiruumis ja õues
Õppevahendid, mis aitavad luua aktiivset ainetundi
Õppimist toetavad liikumistegevused I kooliastme ainetundidesse
Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

Pedagoogiliste oskuste baaskoolitus õpetaja abile

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

Õppimisest ja õpetamisest õpetaja abile

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

Pedagoogiliste oskuste baaskoolitus õpetaja abile