Autor:
Pexels.com

"Õpetajaeriala karjäärivalikuna" e-õppe kursuse tutvustus potentsiaalsetele kursuse läbiviijatele

Maht: 4 akadeemilist tundi
Sihtrühm: Õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavad tegevõpetajad, õpetajakoolituse üliõpilased, haridusvaldkonna spetsialistid, õpetajakoolituse õppejõud. Potentsiaalsed õpetajad, kes kavandavad kursuse "Õpetajaeriala karjäärivalikuna" läbiviimist gümnaasiumiõpilastele või koolijuhid/õppejuhid, kes kaaluvad kursuse lisamist kooli valikainete nimekirja.
Kursuse toimumine: 28. november 2023 kell 12.00-16.00
Toimumiskoht: Jakobi 5, Tartu, ruumis 218/219

Koolituse eesmärk: Tutvustada potentsiaalsetele läbiviijatele gümnaasiumiõpilastele suunatud e-õppe valikkursust "Õpetajaeriala karjäärivalikuna"

Koolituse sisu:
E-õppe valikkursuse "Õpetajaeriala karjäärivalikuna" eesmärkide, õpiväljundite, õppematerjalide ja
iseseisvate ülesannete tutvustus
Iseseisvate ülesannete hindamine ja tagasisidestamine

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- On tutvunud gümnaasiumiõpilaste suunatud e-õppe valikkursuse "Õpetajaeriala karjäärivalikuna" eesmärkide ja õpiväljunditega;
- Omab ülevaadet kursuse ülesehitusest ja õppematerjalidest;
- Omab ülevaadet kursuse iseseisvatest ülesannetest ja on tutvunud juhistega ülesannete hindamiseks ja tagasisidestamiseks;
- On teadlik, kuidas e-kursust koolis kasutama hakata.

Lõpetamise tingimused: Osalemine õppetöös ja õpiväljundite saavutamine.

Õppejõud-koolitajad: Ingrid Koni, Liina Lepp
Väljund: Koolituse õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalse tõendi.

Maksumus: Koolitus toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel programmi "Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt" raames ja on sihtrühma märgitud osalejale õppeteenustasuta

 

REGISTREERUN KOOLITUSELE

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

Pedagoogiliste oskuste baaskoolitus õpetaja abile

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

Õppimisest ja õpetamisest õpetaja abile

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

Pedagoogiliste oskuste baaskoolitus õpetaja abile