Autor:
Pexels.com

"Õpetajaeriala karjäärivalikuna" e-õppe kursuse tutvustus potentsiaalsetele kursuse läbiviijatele

Maht: 4 akadeemilist tundi
Sihtrühm: Õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavad tegevõpetajad, õpetajakoolituse üliõpilased, haridusvaldkonna spetsialistid, õpetajakoolituse õppejõud. Potentsiaalsed õpetajad, kes kavandavad kursuse "Õpetajaeriala karjäärivalikuna" läbiviimist gümnaasiumiõpilastele või koolijuhid/õppejuhid, kes kaaluvad kursuse lisamist kooli valikainete nimekirja.
Kursuse toimumine: 28. november 2023 kell 12.00-16.00
Toimumiskoht: Jakobi 5, Tartu, ruumis 218/219

Koolituse eesmärk: Tutvustada potentsiaalsetele läbiviijatele gümnaasiumiõpilastele suunatud e-õppe valikkursust "Õpetajaeriala karjäärivalikuna"

Koolituse sisu:
E-õppe valikkursuse "Õpetajaeriala karjäärivalikuna" eesmärkide, õpiväljundite, õppematerjalide ja
iseseisvate ülesannete tutvustus
Iseseisvate ülesannete hindamine ja tagasisidestamine

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- On tutvunud gümnaasiumiõpilaste suunatud e-õppe valikkursuse "Õpetajaeriala karjäärivalikuna" eesmärkide ja õpiväljunditega;
- Omab ülevaadet kursuse ülesehitusest ja õppematerjalidest;
- Omab ülevaadet kursuse iseseisvatest ülesannetest ja on tutvunud juhistega ülesannete hindamiseks ja tagasisidestamiseks;
- On teadlik, kuidas e-kursust koolis kasutama hakata.

Lõpetamise tingimused: Osalemine õppetöös ja õpiväljundite saavutamine.

Õppejõud-koolitajad: Ingrid Koni, Liina Lepp
Väljund: Koolituse õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalse tõendi.

Maksumus: Koolitus toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel programmi "Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt" raames ja on sihtrühma märgitud osalejale õppeteenustasuta

 

REGISTREERUN KOOLITUSELE

-

Tehnoloogiaga rikastatud mängud 3-7-aastaste laste eesti keele õppe toetamiseks

-

Tehnoloogiaga rikastatud mängud 3-7-aastaste laste eesti keele õppe toetamiseks

Pedagoogika kursus

Koolituse Pedagoogika kursus tutvustus ja registreerumine