Autor:
Karolina Grabowska, pexels.com

Uuenenud kodunduse ainekava: mida, miks ja kuidas?

Maht: 32 akadeemilist tundi (16 tundi auditoorset tööd ja 16 tundi iseseisvat tööd)
Sihtrühm: Käsitöö ja kodunduse õpetajad I - III kooliaste. Koolitus sobib selle toimumise perioodil koolis töötavale õpetajale, kuna õpiväljundite saavutamisel on oluline roll õpitu praktiseerimisel igapäevases õppetöös.
Kursuse toimumine: 15. jaanuar 2024 - 1. veebruar 2024
15. jaanuar 2024 kell 10.00 - 17.00, ruum 306
1. veebruar 2024 kell 10.00 - 17.00, ruum 306
Toimumiskoht: Jakobi 5, Tartu ja õpikeskkond Moodle

Koolituse eesmärk: Toetada kodunduse õpetajate professionaalset arengut. Anda ülevaade ajakohastatud kodunduse ainekava muutustest ja jagada kogemusi kodunduse tundide planeerimisest.

Koolituse jooksul on tarvis teha ka iseseisvaid ülesandeid. Enne esimesele koolituspäevale tulemist tuleb kaasa võtta kodutöö mille eesmärk on motiveerida õpilasi (II kooliaste, 4-6 klass) sööma kodumaiseid köögivilju. Näiteks porgandit, peeti, kaalikat või (nui)kapsast.

Koolituse sisu:
Mõisted ja terminid
Refleksioon vajalike muudatuste tegemiseks kodunduse uue ainekava kontekstis
Kodunduse õppematerjalid ja nende koostamine (II ja III kooliaste)
Teooria ja praktika toidukirjaoskuse kujundamiseks
Kodunduse lõiming teiste õppeainetega bioloogiaga koostöö näitel (III kooliaste)
Kodunduse retseptide koostamine põhimõtted ja kirjakeele norm
Kodutööna valminud õppematerjali analüüs uue ainekava kontekstis
Parendatud kodutööde esitlused ja refleksioon
Tagasiside meetodid kodunduse tundides
 

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- omab teadmisi ajakohastatud kodunduse ainekavast;
- oskab seostada kodunduse õppeainet üldpädevustega;
- oskab koostada kodunduse õppematerjale sh kirjakeele normile vastavaid retsepte;
- teab, mis on toidukirjaoskus.

Lõpetamise tingimused: Osalemine õppetöös ja õpiväljundite saavutamine

Õppejõud-koolitajad: Irja Vaas ja Kaie Mei
Väljund: Koolituse õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalse tõendi

Maksumus: 160€.
NB! Kui koolituse eest tasub juriidiline isik, siis palume kindlasti täpsustada ka maksjat. Haridusasutuste puhul palume anda teada, kas maksjaks on haridusasutus või haridusasutust haldav omavalitsus!
 

REGISTREERUN KOOLITUSELE