Autor:
Liisa Kuus

Riikliku koolitustellimuse (RKT) koolitused

Oleme sellele alalehele koondanud nende koolituste info, mida Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi haridusinnovatsiooni keskus pakub riikliku täienduskoolituse tellimuse (RKT) toel Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika programmist „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ (ESF VÕTI).
Koolituste läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Sihtrühmas kirjeldatud lõpetajate eest tasutakse õppeteenustasu ESF VÕTI vahenditest. Seega sihtrühmas kirjeldatud õppijatele on koolitusel osalemine õppeteenustasuta!
Vastavalt programmi nõuetele peab õppija koolitusel osalema vähemalt programmi kirjelduses toodud mahus ja sooritama kõik nõutud ülesanded. Kui õppija mingil põhjusel ei saa koolitusel nõutud mahus osaleda, siis palume anda sellest koheselt koolituse koordinaatorile teada.
 

Image
Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
TÄIENDUSÕPPE KOOLITUSED
Koolituse alguse kuupäevKoolituse nimiMahtSihtrühm 
SEPTEMBER 2024
09.09.2024
Õppimisest ja õpetamisest õpetaja abile (100 % e-kursus)
RÜHM ON TÄITUNUD!
78 hPedagoogilise hariduseta põhikooli pikapäevarühma, õpilaskodu kasvatajad, ringijuhendajad, raamatukoguhoidjad jt huvilised, kes juba töötavad või omavad valmisolekut töötada õpetaja abina.
Ootenimekirja saab registreerida kirjutades: merilin.piirmann@ut.ee
10.09.2024
Pedagoogiliste kompetentside baaskursus koolieelsete lasteasutuste õpetajaid abistavatele töötajatele
1.õpperühm
RÜHM ON TÄITUNUD! 
78 hPedagoogilise hariduseta, vähemalt keskharidust omavad õpetajaid abistavad töötajad koolieelses lasteasutuses.
Ootenimekirja saad registreerida kirjutades: anni.vallsalu@ut.ee 
17.09.2024
Pedagoogiliste oskuste baaskoolitus õpetaja abile
1.õpperühm
RÜHM ON TÄITUNUD!
48 hPedagoogilise hariduseta põhikooli pikapäevarühma, õpilaskodu kasvatajad, ringijuhendajad, raamatukoguhoidjad jt huvilised, kes juba töötavad või omavad valmisolekut töötada õpetaja abina.
Ootenimekirja saab registreerida kirjutades: merilin.piirmann@ut.ee
23.09.2024
Pedagoogiliste kompetentside baaskursus koolieelsete lasteasutuste õpetajaid abistavatele töötajatele
2.õpperühm
RÜHM ON TÄITUNUD!
78 hPedagoogilise hariduseta, vähemalt keskharidust omavad õpetajaid abistavad töötajad koolieelses lasteasutuses.
Ootenimekirja saab registreerida kirjutades: anni.vallusalu@ut.ee 
24.09.2024
Lapse loovuse, mängu ja aktiivsuse toetamine igapäevases õpi- ja kasvukeskkonnas
1.õpperühm
RÜHM ON TÄITUNUD!
32 hPedagoogilise hariduseta, vähemalt keskharidust omavad õpetajaid abistavad töötajad koolieelses lasteasutuses.
Ootenimekirja saab registreerida kirjutades: anni.vallusalu@ut.ee 
30.09.2024
Pedagoogiliste kompetentside baaskursus koolieelsete lasteasutuste õpetajaid abistavatele töötajatele
3.õpperühm
RÜHM ON TÄITUNUD!
78 hPedagoogilise hariduseta, vähemalt keskharidust omavad õpetajaid abistavad töötajad koolieelses lasteasutuses.
Ootenimekirja saab registreerida kirjutades: anni.vallusalu@ut.ee 
OKTOOBER 2024
01.10.2024
Pedagoogiliste oskuste baaskoolitus õpetaja abile
2.õpperühm
RÜHM ON TÄITUNUD!
48 hPedagoogilise hariduseta põhikooli pikapäevarühma, õpilaskodu kasvatajad, ringijuhendajad, raamatukoguhoidjad jt huvilised, kes juba töötavad või omavad valmisolekut töötada õpetaja abina.
Ootenimekirja saab registreerida kirjutades: merilin.piirmann@ut.ee
22.10.2024
Lapse loovuse, mängu ja aktiivsuse toetamine igapäevases õpi- ja kasvukeskkonnas
2.õpperühm
RÜHM ON TÄITUNUD!
32 hPedagoogilise hariduseta, vähemalt keskharidust omavad õpetajaid abistavad töötajad koolieelses lasteasutuses.
Ootenimekirja saab registreerida kirjutades: anni.vallusalu@ut.ee
    
NOVEMBER 2024
12.11.2024
Lapse loovuse, mängu ja aktiivsuse toetamine igapäevases õpi- ja kasvukeskkonnas
3.õpperühm
RÜHM ON TÄITUNUD!
32 hPedagoogilise hariduseta, vähemalt keskharidust omavad õpetajaid abistavad töötajad koolieelses lasteasutuses.
Ootenimekirja saab registreerida kirjutades: anni.vallusalu@ut.ee