Haridusasutuse juhtimise alused

Maht: 240 akadeemilist tundi (126 tundi auditoorset, 114 tundi iseseisvat tööd)
Sihtrühm: Kõik juhtimiskompetentsidest huvitatud
Kursuse toimumine: 30. september 2022 - 16. august 2023
30. september-1. oktoober, 28.-29. oktoober, 25.-26. november, 15.-16. detsember 2022a., 5.-6. jaanuar, 3.-4. veebruar, 9.-10. märts, 13. aprill, 4.-5. mai, 15.-16. august.2023a. Üks kuupäev veel täpsustub.
Toimumiskoht: Jakobi 5, Tartu ja veebikeskkond Zoom või BBB

Koolituse eesmärk: Kursus toetab lasteasutuse, põhikooli ja gümnaasiumi direktori/ lasteasutuse, põhikooli ja gümnaasiumi õppealajuhataja juhtimiskompetentside omandamist.

Koolituse sisu:
Organistasiooni arengu juhtimine
Õpikeskkonna kujundamine
Personalijuhtimine
Ressursside juhtimine
Enesejuhtimine
Portfoolio "Haridusasutuse juhi kompetents" kaitsmine

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- tunneb süsteemse juhtimise aluseid, õppeasutuse strateegilise juhtimise põhimõtteid, enamlevinud mudeleid;
- teab lapse arengut toetava keskkonna kujundamise põhimõtteid;
- oskab luua paindliku süsteemi töötajate professionaalse arengu hindamiseks ja toetamiseks;
- teab motiveeriva töökeskkonna kujundamise põhimõtteid;
- on teadvustanud ressursside juhtimise põhialuseid;
- mõtestab enda jaoks enesejuhtimise olemust ja oskusi ning reflekteerib oma kogemusi;
- on koostanud Haridusasutuse juhi kompetentsimudeli põhjal portfoolio.

Lõpetamise tingimused: Kursuse lõpetanuks loetakse vähemalt 16 õppepäeval osalenud ning portfoolio esitanud ja kaitsnud ning õpiväljundid saavutanud õppija.

Õppejõud-koolitajad: Tartu Ülikooli õppejõud ja praktikud TÜ partnerõppeasutustest
Väljund: Koolituse õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse.

Maksumus: 1280€.
NB! Kui koolituse eest tasub juriidiline isik, siis palume kindlasti täpsustada ka maksjat. Haridusasutuste puhul palume anda teada, kas maksjaks on haridusasutus või haridusasutust haldav omavalitsus!

REGISTREERUN KOOLITUSELE

#täiendusõpe

Aktiivse ainetunni ABC

Koolituse Aktiivse ainetunni ABC tutvustus.
#täiendusõpe

Liikuma kutsuva kooli ABC

Koolituse Liikuma kutsuva kooli ABC tutvustus.
#täiendusõpe

Professionaalset arengut toetavad koolitused

Professionaalset arengut toetavate koolituste tutvustus