Haridusteaduse eriala doktorandile

Doktoriõppe korraldus

Doktoriõppe korraldust reguleerivad Tartu Ülikoolis kolm dokumenti doktoriõppe eeskiri, õppekorralduseeskiri ja doktoriõppe hea tava

Doktorandi teadus-, loome-, õppe- ja arendustegevus ning töö üliõpilastega on juhendatud ja toetatud. Ülikoolipoolne juhendaja on erialaselt kompetentne teadlane, kes orienteerub hästi nii ülikooli kui ka rahvusvahelises teadussüsteemis ning kellel on juhendamiseks sobivad omadused ja vajalikud juhendamisalased pädevused.

Doktoriõppe kõige olulisem kvaliteedigarantii on doktorandi ja juhendaja(te) vastastikusele usaldusele ja lugupidamisele tuginev koostöö, milles on selgelt määratletud kõigi doktoriõppes osalevate poolte ülesanded, vastutus, ootused ja vajadused.

Doktoriõppe läbimise ja korraldusliku poole kohta saab lisateavet sotsiaalteaduste valdkonna doktoriõppe keskuse kodulehelt.

Atesteerimine

Atesteerimist viib läbi sotsiaalteaduste valkdonna dekaani korraldusega kinnitatud doktoriõppe atesteerimiskomisjon. Atesteerimised toimuvad kaks korda õppeaastas: enne sügissemestri ja kevadsemestri algust. Doktoriõppe atesteerimiskuupäevad 2023/2024. õppeaastal.

  1. Doktoriõppe Haridusteaduse eriala 2023/2024. õppeaasta sügissemestri atesteerimine toimub 29. jaanuaril 2024 a. algusega kell 10.00 Jakobi 5 ruumis A201.

Doktoriõppe eeskirja punktide 70 ja 71 kohaselt esitada sügissemestri atesteerimisdokumendid 17. jaanuaril 2024 a.

  1. Doktoriõppe Haridusteaduse eriala 2023/2024. õppeaasta kevadsemestri atesteerimine toimub 26. augustil 2024 a. kahe atesteerimiskomisjoni koosseisuga algusega kell 09.00 Jakobi 5 ruumides A201 ja A206.

Doktoriõppe eeskirja punktide 70 ja 71 kohaselt esitada kevadsemestri atesteerimisdokumendid 13. augustil 2024 a.

Atesteerimist reguleerib doktorantide teadustöös edasijõudmise hindamise ja atesteerimise kord sotsiaalteaduste valdkonnas.

Alates 2022/2023 õa vastu võetud doktorant/nooremteaduritele

Doktoriõppes atesteerimise kohta saab lugeda sotsiaalteaduste valdkonna doktoriõppe keskuse kodulehelt.

Enne 2022/2023 õa vastu võetud doktorantidele

Doktorantidel soovitame tutvuda ka EAP-de jaotusega õppekava läbimisel

Atesteerimiseks peab doktorant esitama kokkuvõtte (ülevaate) läbitud õppeperioodi teadustööst, kus näidatakse, kuhu ta on atesteerimise ajaks oma teadustööga jõudnud. Ülevaade hõlmab järgnevat:

Part A
1. Problem the thesis addresses, broken down into sub-problems as appropriate
2. Literature outlines related to the problem (up to 1.5 pages for 1 and 2 together)
3. Goals (sub-goals if appropriate) of the research
4. Research questions/hypotheses
5. Overall methodology (use sub-heading as appropriate)
6. Reflection of the process of doctoral studies (describe, analyze, evaluate and discuss)

Part B
1. Report of the work done so far to address the research questions (indicating relationship with published articles) prior to 2020-21
2. Details of work done during 2020-21 to address the research questions/hypotheses (indicating published/submitted articles during this period)
3. Changes made to the initial study design (If relevant)
4. Evaluation of your status towards completing the thesis on time (up to 3 pages for a-d)