Haridusteaduse doktorandile

Doktoriõppe korraldus

Doktoriõppe korraldust reguleerivad Tartu Ülikoolis kolm dokumenti doktoriõppe eeskiri, õppekorralduseeskiri ja doktoriõppe hea tava.

Vastavalt doktoriõppe heale tavale on doktorant üliõpilane, kellele laienevad kõik üliõpilaste õigused ja kohustused. Doktoriõppe ekstern on isik, kellele doktoriõppekava läbides laienevad üliõpilaste kohustused ja ülikooli õigusaktides sätestatud õigused. Doktoranti ja doktoriõppe eksterni tuleb mõista ja kohelda kui noorteadlast ja kolleegi. 

Doktorandi teadus-, loome-, õppe- ja arendustegevus ning töö üliõpilastega on juhendatud ja toetatud. Ülikoolipoolne juhendaja on erialaselt kompetentne teadlane, kes orienteerub hästi nii ülikooli kui ka rahvusvahelises teadussüsteemis ning kellel on juhendamiseks sobivad omadused ja vajalikud juhendamisalased pädevused.

Doktoriõppe kõige olulisem kvaliteedigarantii on doktorandi ja juhendaja(te) vastastikusele usaldusele ja lugupidamisele tuginev koostöö, milles on selgelt määratletud kõigi doktoriõppes osalevate poolte ülesanded, vastutus, ootused ja vajadused.

Atesteerimine

Atesteerimist viib läbi dekaani korraldusega kinnitatud doktoriõppekava atesteerimiskomisjon. Atesteerimised toimuvad kaks korda õppeaastas: enne sügissemestri ja enne kevadsemestri algust. 2021/2022. õppeaastal toimub atesteerimine 10.01.2022 ning 15. kuni 16.06.2022.

Atesteerimist reguleerib doktorantide teadustöös edasijõudmise hindamise ja atesteerimise kord sotsiaalteaduste valdkonnas. Doktorantidel soovitame tutvuda ka EAP-de jaotusega õppekava läbimisel

Atesteerimisel peab doktorant esitama atesteerimisaruande ja kokkuvõtte (ülevaate) läbitud õppeperioodi teadustööst, kus näidatakse, kuhu ta on atesteerimise ajaks oma teadustööga jõudnud. Ülevaade hõlmab järgnevat:

Part A
1. Problem the thesis addresses, broken down into sub-problems as appropriate
2. Literature outlines related to the problem (up to 1.5 pages for 1 and 2 together)
3. Goals (sub-goals if appropriate) of the research
4. Research questions/hypotheses
5. Overall methodology (use sub-heading as appropriate)
6. Reflection of the process of doctoral studies (describe, analyze, evaluate and discuss)

Part B
1. Report of the work done so far to address the research questions (indicating relationship with published articles) prior to 2020-21
2. Details of work done during 2020-21 to address the research questions/hypotheses (indicating published/submitted articles during this period)
3. Changes made to the initial study design (If relevant)
4. Evaluation of your status towards completing the thesis on time (up to 3 pages for a-d)

#õppimine
2021/2022. akadeemilise aasta avamine. Foto: Andres Tennus

Tartu Ülikooli uus õppeaasta algab üliõpilaste meeleavaldusega

23.08.2022
#õppimine #vilistlane
Õppeaasta lõpetamine 2022

Instituudi juhataja Äli Leijeni kõne haridusteaduste instituudi lõpuaktusel

22.06.2022
#õppimine
Birgit Pähn

Noor õpetaja Birgit Pähn: matemaatikat saab õpetada väga inspireerivalt

08.06.2022