Tööõpetuse ja kunstiõpetuse õppimine ja õpetamine klassiõpetajale

Maht: 8 akadeemilist tundi
Sihtrühm: Kõik huvilised
Kursuse toimumine: 9. detsember 2022
Toimumiskoht: Jakobi 5, Tartu

Koolituse eesmärk: Anda ülevaade tööõpetuse ja kunstiõpetuse õpetamise eesmärkides, printsiipidest, saada ideid ja mõtteid I ja II kooliastme tundide mitmekesistamiseks.

Koolituse sisu:
Tööõpetuse ja kunstiõpetuse õppeaine õpetamine ja õppimine
Töövahendid ja materjalid

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- saab ülevaade tööõpetuse ja kunstiõpetuse õppeaine õpetamisest sh töövõtete õpetamisest ja õppimisest.

Lõpetamise tingimused: Aktiivne osalemine õppetöös

Õppejõud-koolitajad: Irja Vaas, Ave Avalo
Väljund: Koolituse õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalse tõendi.

Maksumus: 60€
NB! Kui koolituse eest tasub juriidiline isik, siis palume kindlasti täpsustada ka maksjat. Haridusasutuste puhul palume anda teada, kas maksjaks on haridusasutus või haridusasutust haldav omavalitsus!

 

REGISTREERUN KOOLITUSELE