Liikuma kutsuva kooli ABC

Maht: 7 tundi
Sihtrühm: Koolijuhid, õpetajad, huvijuhid, koolide tugispetsialistid

Koolituse eesmärk: Tõsta teadlikkust kooli olulisusest laste ja noorte liikumisaktiivsuse toetamisel ning näidata võimalusi ja pakkuda tööriistad süsteemsete muutuste elluviimiseks teel Liikuma Kutsuvaks Kooliks.

Koolituse sisu:
Liikumisaktiivsuse soovitused ja laste ning noorte liikumisaktiivsuse hetkeolukord Eestis
Liikumise positiivne mõju õppimisele ja õpilase füüsilisele ning vaimsele tervisele
Kooli roll ja võimalused laste liikumisaktiivsuse toetamisel - Liikuma Kutsuva Kooli üldmudel
Liikumisvõimaluste loomine koolipäeva eri osades - aktiivne koolitee, aktiivne ainetund, aktiivne vahetund, liikumisõpetus
Teekond Liikuma Kutsuvaks Kooliks ja seda toetavad tööriistad

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- teab, mil viisil toetab liikumine laste ja noorte füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist;
- mõistab kooli rolli laste liikumisaktiivsuse toetamisel;
- on kursis Liikuma Kutsuva Kooli üldmudeliga ja võimalustega liikumise lisamiseks koolipäeva eri osades;
- on kursis võrgustiku poolt pakutavate tööriistade ja võimalustega enda ja oma koolipere toetamiseks teel Liikuma Kutsuvaks Kooliks;
- oskab teadlikult kavandada oma tegevusi nii, et need toetaksid liikumist koolikultuuri loomlikuna osana.

Õppejõud-koolitaja: Kaja Kivisikk, Alice Haav, Margus-Tarmo Pihlakas, Helena Kesonen, Pille Eha, Kristiina Vaikmets, Jevgenia Kirsanova, Anu Uusmaa, Kaie Kubri, Natalja Nikanorova

Väljund: Koolituse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalse tõendi.

#täiendusõpe

Aktiivse ainetunni ABC

Koolituse Aktiivse ainetunni ABC tutvustus.
#täiendusõpe

Professionaalset arengut toetavad koolitused

Professionaalset arengut toetavate koolituste tutvustus
#täiendusõpe

Kvalifikatsiooni saamist toetavad koolitused

Kvalifikatsiooni saamist toetavate koolituste tutvustus.