Foto:
Liisa Kuus

Algas kandideerimine õpetajakoolituse üliõpilastele suunatud Peeter Põllu stipendiumile

Peeter Põllu päeva traditsioon sai alguse 2008. aastal, kui korraldati üliõpilaste teaduskonverents nimeka pedagoogikateadlase 130. sünniaastapäeva tähistamiseks ning anti esmakordselt välja temanimeline stipendium.

Esimestel aastatel keskenduski päev üliõpilaste teadustööde tutvustamisele, hiljem on rõhuasetus liikunud aktuaalsetele haridusteaduslikele ja hariduskorralduslikele küsimustele. Stipendium taasasutati 2008. aastal, jätkamaks traditsiooni, mis sündis 1931. aastal, kui loodi toetusrahafond Peeter Põllu mälestuse jäädvustamiseks ja pedagoogika populariseerimiseks. Käesoleval aastal antakse Peeter Põllu stipendium välja Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis 6. oktoobril tähistataval õpetajate päeval.

Peeter Põld (1878−1930) oli väljapaistev Eesti haridustegelane ja pedagoogikateadlane, Eesti Vabariigi esimene haridusminister ning kauaaegne Tartu Ülikooli pedagoogikaprofessor.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide õpetajakoolituse üliõpilased alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes.

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppetulemusi, teadusliku uurimistöö tulemuslikkust ja osalemist pedagoogika alases arendustegevuses.

Stipendiumi suurus:

Üks 2000 euro suurune stipendium

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • õppekorralduse spetsialistilt tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne);
  • ülevaade pedagoogika-alasest arendustegevusest (saab lisada taotlusele).

Taotlemine 1. oktoobrini: https://sihtasutus.ut.ee/stipendiumid/2022-aasta-peeter-pollu-stipendium

#tunnustamine

Kolleegitunnustused 2022

Kolleegilt kolleegile antud tagasiside.
#tunnustamine
Staažitunnustused_haridusteaduste instituut

Tunnustati haridusteaduste instituudi staažikaid töötajaid

#tunnustamine
Viivi Luik

Rahvusmõtte auhinna pälvis kirjanik Viivi Luik