Autor:
Yan Krukau, pexels.com

Aktiivse ainetunni digiamps: erivajadusega lapse tunni rikastamine aktiivsete tegevustega

Maht: 2 akadeemilist tundi
Sihtrühm: Väikeklasside õpetajad, eripedagoogid, õpetajad, kelle klassis on erivajadusega õpilasi.
Koolituse toimumine: 29. mail kell 14.30-16.00.
Toimumiskoht: Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom.

Koolituse eesmärk: Eesmärk on tutvustada põhjuseid ja teooriat, miks vajab erivajadusega laps liikumiselemente tundides ja kuidas liikuv tund aitab tegelikult erivajadusega lapsel rohkem keskenduda. Osalejad saavad praktilisi nippe ja meetodeid, mida oma tundi lõimida, et tundides oleks mõlemal osapoolel suurem eduelamus ja suureneks õpirõõm.

Koolituse sisu:
Kõnnikoosolek
Infotahvlitelt info otsimine
Sedelid hularõngastesse
QR-koodidega õppimine
Liikumispauside võimalused
Otsi klassist õiget mõistet
Leia küsimusele vastus
Tegevused suure palliga
Kordamine küsimuste pesadega
Veereta täringuga endale tegevus
Töölehed lennukiteks ja lumepallideks
Audioülesanded
Väljapääsupiletid

Tutvu varasemate õppijate tagasisidega

Täienduskoolituse läbinud õppija:
- on tutvunud võimalustega kasutada erinevaid liikumisega seotud meetodeid, mida saab rakendada õppetöös erivajadustega õpilastega;
- võtab kaasa julgust ja soovi proovida uusi meetodeid oma planeeritud õppetegevustes ning rikastab sellega enda läbiviidud õppetegevusi.

Lõpetamise tingimused: Osalemine õppetöös kogu koolituse vältel.

Õppejõud-koolitajad: Kristiina Vaikmets.
Väljund: Koolituse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalse tõendi.

Maksumus: 28€
NB! Kui koolituse eest tasub juriidiline isik, siis palume kindlasti täpsustada ka maksjat. Haridusasutuste puhul palume anda teada, kas maksjaks on haridusasutus või haridusasutust haldav omavalitsus!

REGISTREERUN KOOLITUSELE
 

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

Pedagoogiliste oskuste baaskoolitus õpetaja abile

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

Õppimisest ja õpetamisest õpetaja abile

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

Pedagoogiliste oskuste baaskoolitus õpetaja abile