Erasmus+ põimitud õpirände võimalused 2023/24 õppeaastal õpetajakoolituse üliõpilastele

 

Innovatiivsed õpetamis- ja õpioskused õpetajatele (Innovative teaching and learning skills for future teachers)

Kursusel kohtuvad erinevatest riikidest pärit tulevased õpetajad, et vahetada interaktiivselt ja läbi juhitud arutelude ideid ja kogemusi innovatiivse õpetamis- ja õpioskuste teemal. Kursuse käigus loovad üliõpilased taskuhäälingu või video.

Kus?
Saksamaal, Göttingeni ülikoolis.

Millal?
Kohapealne programm vältab 12.–19. novembrini 2023. Virtuaalsed kohtumised toimuvad neljal korral vahemikus 20. oktoober kuni 11. november 2023.

Kohtade arv
Tartu Ülikoolist on osalema oodatud 7 bakalaureuse- või magistriastme õpetajakoolituse üliõpilast.

Kandideerimine
Kandideerimine kursusele on lõppenud.

Kulud, millega peab arvestama
Programmis osalemine on tasuta. Üliõpilastele makstakse toetust 70€/päev. Osalejal on vaja katta oma kulutused majutusele, transpordile ja söögile. Saabudes 11. novembril ja lahkudes 20. novembril, makstakse toetust ka nende päevade eest. Reisides rohelise reisiviisiga, st rongi või bussiga, on võimalik mineku ja tuleku perioodi pikendada (saabumine 10. novembril, lahkumine 21. novembril) ja ka nende päevade eest toetust saada. Lisainfo saamiseks külasta Tartu Ülikooli kodulehte.

Ainepunktid
Osalemise eest on võimalik teenida 4 EAPd, mille saab VÕTA-ga lasta arvestada vabaainete alla. Kursuse läbimiseks on vaja esitada 3-leheküljeline portfoolio.

Enne põimitud õpirände algust

  • Täita õppeplaan ja õppeplaani lisa, allkirjastada need digitaalselt ning kinnitada need oma õppekava õppekorralduse spetsialistiga.
  • Sõlmida instituudiga õppeleping läbi SoleMove keskkonna. Täpsem juhend selleks saadetakse septembris. TÜ kontaktisikuks märkida oma erialaükse õppelepingu kinnitaja (haridusteaduste instituudi üliõpilastel on selleks vastava õppekava õppekorralduse spetsialist).
  • Sõlmida rahvusvahelise õpirände keskusega Erasmus+ toetusleping. See tehakse enne Göttingeni sõitmist ja selleks võtab rahvusvahelise õpirände keskus  (erasmus@ut.ee) sinuga ise ühendust. Toetuslepingus märgitakse täpsemad reisikuupäevad, mille alusel makstakse toetusraha vastavalt päevade arvule.
  • Lisaks tuleb korraldada enda transport ning broneerida tuba.

Põimitud õpirände lõppedes

  • Küsi Göttingenist õpingute kinnituskiri ja õppetulemuste tõend.
  • Esita aruandlus SoleMoves: laadi üles kinnituskiri, õppetulemuste tõend, täida elektrooniline küsimustik ja laadi üles reisipiletid. Lennupiletite alusel tõendad oma reisipäevade kestust ja need kinnitavad sinu õigust saada toetust 1+1 reisipäevade eest. Bussi- ja/või rongipiletitega tõendad rohelist reisimisviis ja need kinnitavad sinu õigust saada toetust kuni 2+2 reisipäevade eest. 
  • Saada oma õppekava õppekorralduse spetsialistile samuti kinnituskiri ja õppetulemuste tõend ning täida ära dokumentide õppeplaan ja õppeplaani lisa teine, st peale õpirändes osalemist täidetav pool.

Kursuse kontaktisik Göttingeni ülikoolis
Franziska Schrage (franziska.schrage@uni-goettingen.de)