Autor:
Karin Allik

Haridusasutuste arendusprogrammi avaseminar tõi kokku kuue kooli juhtmeeskonnad

28.02-1.03.2023 toimus TÜ haridusteaduste instituudi, TÜ eetikakeskuse ja TÜ Narva kolledži koostöös haridusasutuste arendusprogrammi esimese lennu avaseminar.

Esimesel kohtumisel osalesid Koeru Keskkooli, Parksepa Keskkooli, Võru Kesklinna Kooli, Tarvastu Gümnaasiumi, Sinimäe Põhikooli ning Sillamäe Eesti Põhikooli juhtmeeskonnad. Ülikoolipoolsete mentoritena on esimese lennuga seotud Liina Lepp (TÜ haridusteaduste instituut), Helen Hirsnik ja Nele Punnar (TÜ eetikakeskus) ning Anna Golubeva (TÜ Narva kolledž).  

Üheskoos kaardistati koolitaja ja mentori Marjeta Venno eestvedamisel koolide järgnevate aastate arengusuunad ja -vajadused ning mõtestati esimesed konkreetsed muutuste algatamise sammud. Tegemist oli inspireeriva kohtumisega, kust koolide meeskonnad lahkusid täis tegutsemistahet ja uusi ideid. Arendusprogramm kestab kuni 3 aastat, mille sisse mahub ühiskoolitusi ja -seminare, oma kooli andmete ja dokumentide analüüsi ning nendele tuginevalt arendustegevuste läbiviimist koolis, teiste koolide külastusi ja mentorite tuge. 

Programmi on ellu kutsunud Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud tegevuse „Tõenduspõhine ja õppija arengut toetava kvaliteedijuhtimise edendamine üldhariduses“ raames. Aastatel 2023-2029 saab Tartu ja Tallinna Ülikooli kaudu programmis osalemise võimaluse 50 haridusasutust üle Eesti. 
 

Haridusinnovatsiooni töörühm 3

Haridusinnovatsiooni töörühm seadis tulevikuks sihte

Potsdami loss

Muljeid E-ADAPT-i projekti lõpukonverentsilt