Autor:
Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

Instituuti külastas Belgia õpetajate delegatsioon

Image
Tartu Ülikool

6.-10. mail 2024 külastasid haridusteaduste instituuti 25 tegevõpetajat Belgiast. 

Tegemist on Belgia õpetajate professionaalset arengut toetava ja täienduskoolitusi pakkuva organisatsiooni DHOS Brygge poolt ellu kutsutud pikaajalise Erasmus+ projektiga, mille eesmärgiks on uurida ja oma õpetajatele tutvustada haridussüsteemi korraldust erinevates Euroopa riikides. Projekti eestvedajad võtsid Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudiga ühendust juba 2023 jaanuaris ning visiiti planeerides peeti oluliseks nii haridussüsteemi ja õpetajahariduse ülevaadet, haridusasutuste külastust kui ka peamiste haridusvaldkonna suundade ja väljakutsetega tutvumist. 

Nädala jooksul külastati lisaks instituudile Tartu linnavalitsust, Tartu Forseliuse Kooli, Tartu lasteaed Terakest, Tartu Herbert Masingu Kooli ning Tartu Tamme Gümnaasiumi. Maie Kitsing Haridus- ja Teadusministeeriumist tutvustas ja aitas mõtestada PISA tulemusi, Maria Jürimäe tutvustas õppekavaga seotud teemasid ning Katrin Saks andis ülevaate enesereguleeritud õppimise toetamisest. 

Külalisi võtsid vastu haridusinnovatsiooni keskuse töötajad. Nädala lõppedes jäid nii osalenud õpetajad kui projekti eestvedajad pakutud sisu ja visiidi korraldusega ülimalt rahule ning juba peetakse plaane järgmiseks külastuseks. 

Image
Tartu Ülikool

 

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi õppehoone

Tagasiside toimunud kursustele

Tartu Ülikool

Tuge vajava õppija toetamine õppeprotsessis

Tartu Ülikool

Lapse loovuse, mängu ja aktiivsuse toetamine igapäevases õpi- ja kasvukeskkonnas