Autor:
Maria Kilk

Õpetajate puudust analüüsiv veebinar

Olete oodatud osalema veebiseminaril “Õpetajate puuduse käsitlemine: kuidas suurendada õpetajaameti atraktiivsust, kujundada õpetajate töö sisu ja töötingimusi ning karjääri- ja ametialase arengu võimalusi Eestis ja teistes Balti riikides”.

Aeg: 10. juuni 16.00 – 18.00

Asukoht: Zoom, liitumiseks klõpsake https://t.ly/YEbzH

Registreerimine: https://forms.office.com/e/rXkRkxeLYh

Keel: inglise keel

Tartu Ülikooli õpetajahariduse professor ja Ameerika Ühendriikide Mary-Hardin Baylori ülikooli BAFF-i teadur Äli Leijen tutvustab kirjandusülevaadet ja empiirilise uuringu järeldusi õpetajate puudusest Eestis. Pärast ettekannet käsitleme sarnasusi ja erinevusi õpetajapuuduse ning rakendatavate meetmete osas Balti riikides ja Ameerika Ühendriikides. Veebiseminari viimases osas töötame välja konkreetsed tegevussoovitused erinevatele sidusrühmadele, sealhulgas õpetajaharidust pakkuvatele ülikoolidele. Läti olukorda tutvustab professor Linda Daniela (Läti Ülikool) ja olukorda Leedus professor Lina Kaminskienė (Vytautas Magnus University).

Ootame teid arutlema ühe olulisema küsimuse üle, millega haridusvaldkond praegu silmitsi seisab.