Õpetajate seminar

Õpetajate seminar kannab edasi Eesti vanima õpetajaid koolitava õppeasutuse (asutatud 1828) traditsioone. Tänapäeval vastutame Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis klassiõpetajate ning koolieelse lasteasutuse õpetajate ettevalmistamise eest.

Õpetajate seminarist on õpetajadiplomi saanud tuhandeid õpetajaid. Võib kindlalt väita, et Eestis ei ole kooli, kus ei töötaks meie osakonna lõpetanuid. Nad on hinnatud heade erialateadmiste, praktiliste oskuste ning kutsekindluse poolest. Meie õppekavad on vastavuses õpetajate kutsestandardiga ning olenevalt erialast saavad lõpetajad õpetaja kutse (klassiõpetajad – tase 7, koolieelse lasteasutuse õpetajad – tase 6). 

Õppejõudude teadus- ja arendustegevuse fookus on alus- ja alghariduse arendamisel. Nad on kaasatud ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse arendusrühmadesse ja teadusajakirjade toimetuste töösse. Aegade jooksul on õpetajate seminari mitmed õppejõud pälvinud Tartu ülikooli parima õppejõu tiitli.

Meie inimeste koostatud nüüdisaegsed õppematerjalid on hinnatud nii koolis kui ka kõrgkoolis. Kõik õppejõud panustavad aktiivselt tegevõpetajate täienduskoolitusse ja tasemeõppe praktika arendusse ning kuuluvad erinevatesse teadusorganisatsioonidesse, eriala- ja loomeliitudesse.

Pildil seminari õppejõud Pädagogische Hochschule Wien matemaatika didaktika keskuses 2018. aasta novembris. Fotol vasakult Esta Sikkal, Krista Uibu, Anu Palu ja Irja Vaas. 

 

Loe õpetajate seminari töötajate kohta pikemalt!

Vaata ka õpetajate seminari juhataja Krista Uibu tervituskõnet: 

#instituudist #õpetamine
Õpetajate seminar 195_haridusteaduste instituut

Õpetajate seminar tähistab 195. aastapäeva

#instituudist #õppimine
Tudengielu_haridusteaduste instituut.

Üliõpilaselu

#instituudist
Doktoritööd_haridusteaduste instituut

Tartu Ülikool kerkis haridusteaduste alal maailma 300 parima hulka