Õpetamine liitklassis

Maht: 16 tundi
Sihtrühm: aineõpetajad, klassiõpetajad

Koolituse eesmärk: arendada õpetajate pädevusi liitklassis õpetamiseks

Koolituse sisu:
Kaasaegsed õppimisteooriad ja nende sobitumine kaasavasse haridusse eriealiste klassis
Liitklass ja selle erinevus eriealiste õpperühmast
Eelised ja riskid
Diferentseerimine: õpilaste erinevuste kaardistamine ja ühisosa leidmine
Paindlikud, tasakaalustatud õppekavad, rühmadesse jaotamised ja sobilikud õpetamisstrateegiad (õpetamisviisid)
Õppetöö organisatoorsed võimalused, näiteid maailmast
Õpikeskkond
Töö planeerimine
Töökava koostamine
Ühendatavad teemad
Tunni ülesehitamise võimalusi. Tunni kava
Hindamisest ja tunnistusest

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- on saanud ülevaate liitklassidega töötamise võimalustest;
- on mõtestanud enda jaoks liitklassidega töötamise eelised ja riskid;
- oskab märgata probleeme

Õppejõud-koolitajad: Eha Jakobson

Väljund: Koolituse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalse tõendi.

#täiendusõpe
-

Üheskoos edukaks: Kuidas arendada õpilaste koostööoskusi koolis

#täiendusõpe

Pedagoogika kursus

Koolituse PEdagoogika kursus tutvustus.
#täiendusõpe

Eelkoolipedagoogika

Koolituse Eelkoolipedagoogika tutvustus