Skip to main content
Foto:
Cristina Galli

Pedagoogika osakonna õppejõud võõrustavad partnereid Itaaliast, Hollandist, Kreekast ja Rumeeniast

12.-14. mail võõrustavad pedagoogika osakonna õppejõud Tartus Erasmus+ koostööprojekti ACCED raames partnereid Itaaliast, Hollandist, Kreekast ja Rumeeniast. 

Projekti raames loome agiilsed ehk kohandatavad õpistsenaariumid, mis toetavad ülekantavate pädevuste omandamist nii koolis kui ka õpetajaõppes. Agiilse mõtteviisi tuum seisneb paindlikkuses (vs fikseeritud sisu), eneseregulatsioonis (vs õpetaja kontroll), läbipaistvuses, nähtavuses, kiiruses, koostöös, refleksioonis ja julguses näha probleemides potentsiaali. 

Kohtumise vältel tutvustame edu-Scrumi metoodikal põhinevaid, õppija aktiivsust, kaasas- ja kohalolekut toetavaid õpistsenaariume. Samuti kasutame Lego Serious Play'd erinevate loovülesannete lahendamisel.  

Projektis osalevad:

  • Krista Kõrgesaar, kes tutvustab oma õpistsenaariumi ettevõtlusideede häkatonist
  • Karin Naruskov, kes annab ülevaate edu-Scrumi põhimõtetel loodud infootsingu õpimoodulist
  • Karmen Trasberg, kes lõi agiilsele lähenemisele toetudes e-kursuse „Koostööprojektid kutsehariduses“
  • Joosep Heinsalu, kes koondab õpistsenaariumid projektis ühtseks MOOCi kursuseks

Projekti koduleht: https://ivetagr.org/acced/ 

Facebook: https://www.facebook.com/AceedEdu 

#koostöö #teadus
eAdapt

Professor Margus Pedaste tutvustas haridusteaduste instituudi teadustööd E-ADAPT projekti esimesel konverentsil

Jaga
23.05.2022
#koostöö
SuFi

SuFi viib kutseõppurite majandusliku mõtlemise oskuse järgmisele tasemele

Jaga
16.05.2022
#koostöö
GP

Projekti Girl Power raames toimus Tartus rahvusvaheline ideede genereerimise seminar gümnaasiumitüdrukutele

Jaga
21.02.2022