Koolitusportaal Haridustark

Haridustark pakub haridusuuendust toetavaid sekkumisi, koolitusi, hindamisvõimalusi, töötube ja palju teisi teenuseid, mida on võimalik haridusasutustesse tellida. Pakutavad teenuspaketid on loodud teadustöö tulemusel ja neid viivad läbi vaid parimad eksperdid. Lisaks pakub Haridustark võimalust tutvuda ka teenuste loomisele eelnenud teadustöödega.

Veebikeskkonna valmimisele eelnes 2016.–2021. aastani kestnud projekt “Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicum teadus- ja arendusvõimekuse tõstmine”, mida toetas Euroopa Sotsiaalfond ja mille juures tegutses üle 40 asjatundja.

Kultuuritundlik õpetamine: kuidas võtta koolis arvesse õpilaste mitmekesist kultuuritausta

❜❜Koolitus oli äärmiselt huvitav ning tänapäeval ka väga vajalik, kuna iga-aastaselt kasvab meil mitmekesise kultuuritausta ning eesti keelest erineva emakeelega õppurite arv. Koolitus on üles ehitatud praktilistele tegevustele, mistõttu on loengut minimaalselt ning harjutused aitavad toetada meie praktilist igapäevatööd. Koolitajad on oma valdkonna eksperdid ning oskasid vastata meie kõigile küsimustele. Koolitus annab tegevõpetajatele, kelle klassis on eri kultuuritaustaga õppureid, palju praktilisi tööriistu, kuid ehk veelgi olulisem on koolitusel osalenud õpetajate silmaringi ning arusaama laienemine erinevatest õppuritest meie klassiruumis.❜❜

Anneli Võsandi, Kadrioru gümnaasiumi õpetaja ja algõpetuse ainetoimkonna esimees

Haridustarga teenuspaketid

 

Filmiõpe humanitaar- ja sotsiaalainetes - koolidele

Haridusasutuse uuendusmeelsuse hindamise ja arengu suunamise pakett - lasteaedadele, koolidele, ülikoolidele

Kaasava hariduse edendamine lasteaias - lasteaedadele

Kaasava hariduse edendamine põhikoolis - koolidele

Kuidas toetada gümnasiste "nokitsemisel" tehnoloogiaga - koolidele

Kultuuritundlik õpetamine: kuidas võtta koolis arvesse õpilaste mitmekesist kultuuritausta - koolidele

Lõiminguliste õpistsenaariumite loomine ja kohandamine - koolidele

Lõiminguliste õpistsenaariumite loomine ja kohandamine reisiõppe näitel - koolidele, ülikoolidele

Muutuste vastuvõtlikkuse mõõtmine ja suurendamine - lasteaedadele, koolidele

Mänguline õpe vanematele kooliastmetele humanitaar- ja sotsiaalainetes - koolidele

Sissejuhatus mitmekultuurilisse haridusse (eesti või inglise keeles) - koolidele

STEAM-lõimingut toetavate õpiringide loomine üldhariduskoolis - koolidele

Teadlaseks saamine: akadeemilistes ringkondades määramatusega silmitsi seismine (inglise keeles) - ülikoolidele

Teemaõppe kavandamine koolis - koolidele

Toimetulek määramatusega tehnoloogia rakendamisel (inglise keeles) - koolidele, ülikoolidele

Võrgustikuvõimekuse mõõtmine ja suurendamine - lasteaedadele, koolidele, ülikoolidele

Õpilaste lugemisoskuse ja tekstimõistmise arendamine - lasteaedadele, koolidele

Õpilaste sisemise motivatsiooni tõstmine kehalises kasvatuses - koolidele

Õpilaste sisemise motivatsiooni tõstmine kunstiainetes - koolidele

Õpioskuste arendamine digirikkas keskkonnas - lasteaedadele, koolidele

Õpiringi juhtimine kõrgkooli õppejõudude koostöö toetamiseks - ülikoolidele

Õpiringi juhtimine lasteaias - lasteaedadele

Õpiringi juhtimine üldhariduskoolis - koolidele

Õppevara analüüsimine ja hindamine alushariduses ja põhikooli I–II kooliastmes - lasteaedadele, koolidele, ülikoolidele

Õppija toetamine määramatusega toimetulekul - koolidele

Haridustark - nüüdisaegse hariduselu teerajaja