Autor:
Marja-Liisa Plats

Täiendusõppe kogemusseminar "Iga kogemus on väärtuslik"

  • Kuidas käituda olukorras, kus oodatud 300 õppija asemel on kursusele registreerunud hoopis 700, aga zoomi webinar õppijatega planeeritud suhtlemist ei võimalda? Kuidas muuta loeng interaktiivseks? 
  • Mida on võita olukorrast, kus tasemeõppe ja täiendusõppe õppijad õpivad koos?
  • Mikrokraadiõppel õppimiseks prooviaja rakendamine?
  • Mida teha koolitajana olukorras, kus asutuse tellitud koolitusel on osalejad lootusetult hajevil kuna samal ajal peab Eesti sportlane medaliheitlust? 
  • Kuidas liikumisõpetuse kaudu õpetada õpilastele üldoskusi? 

Vastuseid ülaltoodud küsimustele ja palju muud väärtuslikku kogemust jagati 02.04.2024 Tartu Ülikooli peahoones toimunud täiendusõppe seminaril „Iga kogemus on väärtuslik“

Seminari esimeses pooles saadeti osalejad teele tõdemusega, et 2023 oli ülikooli täiendusõppe jaoks erakordne aasta. Nii palju täiendusõppijaid kui eelmisel aastal, pole ülikoolis kunagi olnud. Võrreldes 2022. aastaga kasvas täiendusõppeprogrammide arv 4% (1005-lt 1045-le) ja neil õppijate arv 28% (45 118-lt 57 876-le). 

Kuid õppijate arvu märkimisväärsele kasvule lisaks toodi oluliste märksõnadena välja veel õppe paindlikkus, tööturu vajadustele vastamine, praktiliste oskuste õpetamine, mis on kasutatavad tööks, professionaalsed õppejõud. Ülikooli pakutavad täiendusõppe kursused on saanud positiivset tagasisidet ja õppijad on mikrokraadiprogrammid väga hästi vastu võtnud. 

Valdkondade lõikes on sotsiaalteaduste valdkond ülikoolis kõige suurem täiendusõppe pakkuja. Sotsiaalteaduste valdkonnas õppis 2023. aastal 427-l täiendusõppeprogrammil 22 482 õppijat, mis moodustas 40,9% ülikooli täiendusõppeprogrammidest ning 38,8% täiendusõppijatest. Õppijate arv kasvas eelmise aastaga sotsiaalteaduste valdkonnas ligi 60% ja seda ennekõike psühholoogia instituudi veebiõppes toimunud kursustel õppijate arvelt. 

Oleme uhked, et haridusinnovatsiooni keskuse suurt rolli õpetajate täienduskoolituse koordineerimise ja korraldamise osas tunnustati seminaril eraldi! 


Suur kummardus ja tänusõnad kõigile, kes on meie tegevustes kaasa löönud! Hindame väga teie aega ja panust! 


Olles palju kasvanud, seisame silmitsi küsimusega, kuhu edasi? Õppeprorektor Aune Valk rõhutas, et oluline on hoida fookust, teha hästi neid asju, mida juba teeme ja seejuures jälgida, et me end lõhki ei rabeleks. Väärt oleks ka aeg-ajalt endale küsida, mis on see töö, mida saaksime vähem teha? 

Üksteiselt õppimine on hea täiendusõppe vorm, mis rikastab meie kogemusi ja teadmisi. Kogemusseminar andis palju mõtteainet ja inspiratsiooni, samuti võimaluse arutleda rõõmude ning eesootavate väljakutsete üle. Suur tänu korraldajatele selle suurepärase ürituse eest!

Kokkuvõttes tõdesime, et ülikooli täiendusõppe valdkond mõjutab olulisi protsesse, sealhulgas laste liikumist, üldpädevuste arengut, eestikeelsele õppele üleminekut ja arusaamist andmestunud maailmast. Täiendusõpe ülikoolis on mitmekülgne nii sihtrühmade, rahastusviiside kui õppevormide poolest ja nagu õppeprorektor märkis, on eeskujuks ja inspiratsiooniks kogu ülikooliperele!

Kogemusseminari ettekannete teemadega saab lähemalt tutvuda:

Täiendusõppe statistikaga sotsiaalteaduste valdkonnas 2023. aastal saab tutvuda:

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi õppehoone

Tagasiside toimunud kursustele

Tartu Ülikool

Tuge vajava õppija toetamine õppeprotsessis

Tartu Ülikool

Lapse loovuse, mängu ja aktiivsuse toetamine igapäevases õpi- ja kasvukeskkonnas