Autor:
/Pexels

Tehnoloogiaga rikastatud mängud 3-7-aastaste laste eesti keele õppe toetamiseks

Maht: 26 akadeemilist tundi (12 tundi auditoorset, 14 tundi iseseisvat tööd)
Sihtrühm: Alushariduses töötavad õpetajad ja tugispetsialistid (eripedagoogid, logopeedid, haridustehnoloogid, HEV-koordinaatorid)

Koolituse toimumine: auditoorne õppetöö toimub 12.06.2024 Tartus.

Kaks nädalat enne auditoorset koolituspäeva on õppija iseseisvalt läbinud 4-tunnise veebikoolituse (info tuleb Moodle keskkonda).

12.juuni auditoorne õppepäev toimub Tartus, Jakobi 5 õppehoone ruumis 115/116.

12.juuni ajakava:
10.00 - 12.15 õpe
12.15 - 13.15 lõuna majast väljas omal käel
13.15 - 14.45 õpe
14.45 - 15.00 kohvipaus
15.00 - 17.15 õpe

Õppepäeva järgselt on õppijatel aega kaks nädalat iseseisvate ülesannete lahendamiseks.

Toimumiskoht: Tartu, Jakobi 5 õppehoone, ruum 115/116

Koolituse eesmärk: Õppida kasutama tehnoloogiaga rikastatud mänge, mis toetavad 3-7-aastaste eesti keelest erineva emakeelega laste eesti keele õpet.

Koolituse sisu:
Tehnoloogiaga rikastatud keeleõppemängud
Ülevaade keeleõppe mängude kasutamisest koolieelses lasteasutuses
Keeleõppe mängu põhimõtted ja eesmärgid
Tehnoloogiaga rikastatud keeleõppemängu põhimõtted
Keeleõpe ja osaoskused
Tehnoloogiaga rikastatud keeleõppemängude kasutamine
E-koolikoti kasutamise võimalused
Erinevad tehnoloogilised vahendid keeleõppe toetamisel
Õppija digipädevuse arengu toetamine
Iseseisev töö: Tehnoloogiaga rikastatud keeleõppemängu katsetamine ja küsimustikule vastamine

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- omab ülevaadet keeleõppe metoodikast;
- oskab kasutada tehnoloogiaga rikastatud mänge eesti keele õppe toetamiseks;
- oskab lõimida tehnoloogiaga rikastatud mänge õppe- ja kasvatustegevustesse;
- analüüsib valitud ja õppeprotsessis katsetatud keeleõppemänge eesmärkidest lähtuvalt.

Lõpetamise tingimused: Osalemine veebikoolitusel ja auditoorses õppetöös, vähemalt kahe projektis loodud tehnoloogiaga rikastatud keeleõppemängu katsetamine oma lasteaias ning mängude kohta tagasiside küsimustiku täitmine ning õpiväljundite saavutamine.

Õppejõud-koolitajad: Esta Sikkal, Krista Uibu, Vieno Rjabova, Kätli Raudmäe
Väljund: Koolituse lõpetamise tingimused täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalse tunnistuse.

Maksumus: Koolitust rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejale õppeteenustasuta.

REGISTREERUN KOOLITUSELE

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

Pedagoogiliste oskuste baaskoolitus õpetaja abile

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

Õppimisest ja õpetamisest õpetaja abile

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

Pedagoogiliste oskuste baaskoolitus õpetaja abile