Skip to main content
Foto:
Eesti Teaduste Akadeemia

Tööd alustas Eesti teaduste akadeemia hariduskomisjon

2. mail alustas oma esimese töökoosolekuga Eesti teaduste akadeemia moodustatud hariduskomisjon. Komisjoni juhib akadeemik Jakob Kübarsepp ning selle liikmed on Äli Leijen, Margus Pedaste, Krista Uibu, Miia Rannikmäe, Birute Klaas-Lang ja Rain Mikser Tartu Ülikoolist, Eve Eisenschmidt, Larissa Jõgi, Krista Loogma, Katrin Niglas ja Priit Reiska Tallinna Ülikoolist ning Ain Tõnisson, Urmo Uiboleht ja Peeter Sipelgas koolijuhtide esindajatena.

Komisjon loodi teaduste akadeemia presidendi akadeemik Tarmo Soomere sõnul seetõttu, et akadeemias pole haridusvaldkonna erialast kompetentsi, aga tuntakse vajadust haridusvaldkonna arendamise ja seda toetava mõttekoja järele. Tema sõnul sõltub riigi edu teabe kättesaamisest ja selleks on vaja inimestel kokku saada ja valede või moonutatud info maailmas pakkuda HTMile ja parlamendile tuge poliitiliste otsuste tegemisel.

Samuti loodetakse tihendada koostööd akadeemia ja koolide vahel, loomaks näiteks tublide õpilastega kontakte enne nende välismaale õppima minemist, et nad tuleks Eestisse hiljem tagasi. Hariduskomisjoni juhi ja akadeemiku Jakob Kübarsepa lootus on, et komisjoni tegevus vastab mitte ainult teaduste akadeemia, vaid kogu Eesti ühiskonna vajadustele. Komisjoni eesmärk on algatada arutelusid, anda hinnanguid ja soovitusi ning selleks kohtutakse vähemalt kahel korral aastas.

Esimesel koosolekul 2. mail olid fookuses kaks teemat: loodus- ja täppisteaduste valdkonna haridus ja õpetajate järelkasv ning eesti keele õpe Eesti koolides, kus õpivad valdavalt muu kodukeelega õpilased. Mõlemal teemal lepiti kokku neli-viis seisukohta, millest lähtuvalt saab edaspidi vajadusel nõu anda.

#teadus #ühiskonnale
Kaitstud doktoritööd

Wilson Ofotsu Otchie kaitseb doktoritööd „Social media in education: contextualizing teaching with social media in high school“

Jaga
14.04.2022
#ühiskonnale
Taskuhääling

Ilmunud on "Õpipisiku" saade kaasavast haridusest

Jaga
12.04.2022
#ühiskonnale
Heategevusõhtu illustratsioon.

JÄRELVAADATAV: ukraina keele ja kultuuri teemaline veebiseminar

Jaga
28.03.2022