Autor:
Andero Kalju

Välisüliõpilaste (sh doktorantide) eesti keele õppe võimalused

Tartu Ülikooli välisüliõpilasel on võimalus võtta eri taseme eesti keele kursusi. Lisaks on ülikoolis arvukalt muid eesti keele praktiseerimise ja enese täiendamise võimalusi. 

 

Eesti keele oskus annab võimaluse:

 • tulla õppetööga kergemini toime ja mitmekesistada seda;
 • luua tore suhtlusvõrgustik ja leida eestlastest sõpru;
 • saada rohkem osa ainulaadsest rahvast ja kultuurist ning üliõpilaselust;
 • kohaneda kiiremini ja mugavamalt Eesti ja eestlastega;
 • osaleda rohkem Tartu Ülikooli ühistegemistes;
 • siduda oma tulevane karjäär Eestiga.

Tartu Ülikool eeldab esimese ja teise astme võõrkeelsete õppekavade alusel õppivatelt välisüliõpilastelt 6 EAP ulatuses eesti keele kursuse võtmist.

 

Pakutavad eesti keele kursused

Eri taseme üldkeelekursustel saab õppida kuulama, vestlema, lugema ja kirjutama eesti keeles. Õppida on võimalik nii veebis kui ka lähiõppes.

Vaata sobivaid 0- kuni C1.1-taseme keelekursuseid 

Vaata sobivaid B2.2- kuni C2-taseme keelekursuseid

 

Eesti keele suvekursused toimuvad igal aastal juuli lõpus ja augusti alguses. 

Kursusele on oodatud kõik eesti keele õppimisest huvitatud ja vähemalt 16-aastased inimesed. Valida saab viie keeletaseme vahel alates algtasemest kuni edasijõudnute tasemeni. Keeletundides täiendatakse sõnavara ja grammatikateadmisi ning arendatakse lugemis-, kirjutamis-, kuulamis- ja vestlusoskust. Kursuse osaks olevas kultuuriprogrammis tutvustatakse Tartut kaasahaarava tegevuse kaudu, mis annavad hea võimaluse teiste osalejatega suhelda.

Rohkem infot ja registreerumine

Vaata ka muid eesti keele õppe võimalusi

Keelekohting pakub võimalust kohata uusi sõpru, vahetada mõtteid ning leida inspiratsiooni, jagada muljeid eesti keele kohta ja avastada eesti kultuuri.

Keelekohtingul räägitakse kahekaupa eesti keeles kõigest, mis huvi pakub. Mõne aja järel partnerid vahetuvad. Igas vestluses osaleb üks eestlane ja üks eesti keele õppija. Üks ühele vabas vormis vestlus laiendab meeleolukalt sõnavara ja sõpruskonda. Paljud, kes on tulnud, on jäänud.

Keelekohting toimub kahel korral kuus kolmapäeviti kl 18.00–19.30 Tartu Ülikooli Lossi 3 õppehoone fuajees.

Loe lähemalt eesti keele ja üldkeeleteaduse instituudi lehelt

Tandemõppes moodustavad eri emakeelega keeleõppijad paarid, mille kumbki liige õpetab teisele oma emakeelt ja õpib ise oma paarilise emakeelt. Üks tandemis õpitavatest keeltest peab olema eesti keel, teine võib olla mistahes muu võõrkeel.

Tandemõppesse on väga oodatud nii üliõpilased kui ka töötajad, kes soovivad õppida kas eesti või mõnd võõrkeelt. 

Registreeru tandemõppesse

Keelenõustaja juurde on oodatud kõikide Tartu Ülikooli õppekavade alusel õppivad muu emakeelega üliõpilased, kes vajavad eesti keele alast abi ja nõu erialaste akadeemiliste tekstide kirjutamisel. Keelenõustamine toimub individuaalselt või rühmades.

Keelenõustajaga tasub nõu pidada, kui soovid

 • selgitusi mõne keeleküsimuse kohta (nt sõnavara, grammatika, lause);
 • olla teadlikum enda tüüpilistest ja korduvatest keelevigadest ja saada nõu oma keeleoskuse arendamiseks;
 • abi erialaste kirjalike tööde juhiste, töökäskude jms mõistmisel;
 • teavet kirjutamise eri etappide, tekstide ülesehituse ja stiili kohta;
 • tagasisidet tekstimustandile;
 • mõista paremini kirjalike akadeemiliste tekstide liike (nt essee, kokkuvõte, lõputöö);
 • nõu akadeemilise suhtluse eripärade kohta (nt e-kirja kirjutamine);
 • infot veebipõhiste abimaterjalide ja keeleressursside kohta, mida kirjutamisel kasutada.

Keelenõustamine on tasuta.

Konsultatsioonid toimuvad nii kohapeal kui ka Teamsis. Keelenõustajaga individuaalseks või rühmakohtumiseks broneeri aeg või kirjuta e-posti aadressil kulla.mellov@ut.ee. Keelenõu võib küsida ka e-kirja teel. 

Broneeri aeg