Autor:
Julia M. Cameron

101 tehnoloogiaga rikastatud keeleõppemängu

Paljud lapsed veedavad suure osa päevast koolieelses lasteasutuses, kus õpetajad mõjutavad nende keele arengut rääkides, keelt õpetades ning keeleõppe keskkonda kujundades, kirjutavad Õpetajate Lehes TÜ haridusteaduste instituudi algõpetuse professor Krista Uibu ja TLÜ haridusteaduste instituudi nooremteadur Anne-Mai Meesak.  

Peamine õppimise viis on mäng. Selle kaudu saab õpetaja kujundada laste kognitiivseid, sotsiaalseid, enesekohaseid, tunnetus- ja üldoskusi. Lisaks keele omandamisele võimaldab mänguline keeleõpe õppida looma suhteid kaaslastega, tegema koostööd, kontrollima oma käitumist ja lahendama probleeme. Tallinna ja Tartu ülikooli õppejõud ongi koos õpetajatega koostanud tehnoloogiaga rikastatud keeleõppemänge. Kuna keelt omandatakse suheldes, peab keeleõppemäng pakkuma lapsele võimalust suhelda mängu käigus nii õpetaja kui ka teiste lastega.

Loe lähemalt Õpetajate Lehest.

Jakobi 5

Äli Leijeni veebinar õpetajate puuduse käsitlemisest

HAKA auhind

Haridusteaduste instituut noppis digiõppe tipptaseme kursuse tiitli

digiäkk.jpeg

Internetiturvalisuse õppus DigiÄKK täitis Tähtvere pargi õpihimuliste koolieelikutega