Autor:
Alexander Grey

Doktoritöö aitab huule-suulaelõhega Eesti lapsi tõhusamalt ravida

Huule-suulaelõhe (HSL) on üks sagedasemaid kaasasündinud väärarenguid. Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö tulemused aitavad edaspidi laste ravile teaduspõhisemalt läheneda, arvestades paremini Eesti laste eripäradega.

Eestis sünnib igal aastal umbes 20 huule- ja/või suulaelõhega last. Lisaks neelamis- ja söömisraskustele võivad neil esineda muu hulgas probleeme kõnearenguga, häälehäireid, kolju- ja näopiirkonna kasvu ning arengu kõrvalekaldeid, hambumushäireid ja kuulmislangust. Need omakorda võivad pärssida keelelist arengut ja päädida õpiraskustega, kirjutab Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi logopeedia nooremlektor Lagle Lehes.

Söömisraskused ja kõne arengu probleemid on tingitud n-ö neeluluku ebapiisavusest ehk teaduskeeles velofarüngeaalsest düsfunktsioonist. Loe lähemalt portaalist Novaator.

Soomere doktoritöö

Triinu Soomere kaitseb doktoritööd „Doctoral students’ perspectives on learning about teaching in the higher education context“

Potsdami loss

Muljeid E-ADAPT-i projekti lõpukonverentsilt