Autor:
Raili Adoson

Haridustehnoloogia keskus

Teadus- ja arendustöö haridustehnoloogias käsitleb tehnoloogia mõju õppimisele ja sotsiaalsetele suhetele eesmärgiga pakkuda õpetajatele, teadlastele ja poliitikakujundajatele lahendusi õpetamise ja õppimise viiside tõhustamiseks.

Uurime erinevaid valdkondi, nagu digipädevus, arvutitoetatud uurimuslik õpe, õpianalüütika, hariduslik andmekaeve, virtuaalreaalsus, algoritmiline mõtlemine, innovaatilised haridustehnoloogiad, videopõhine õppimine ja veebipõhine kombineeritud õpetamine.

Meie töö on väga interdistsiplinaarne: näiteks uurime ühes oma projektis (DigiEfekt), kuidas digitaalsetes keskkondades õppimine mõjutab akadeemilisi tulemusi mitmetes õppeainetes, näiteks loodusõpetuses, matemaatikas ja keeles, aga ka seda, kuidas digitaalne õppimine mõjutab selliseid tegureid nagu õpioskused, tegevusvõimekus, sotsiaal-emotsionaalsed oskused ja eneseregulatsiooni oskused. 

Loe haridustehnoloogia keskuse töötajate kohta pikemalt

#instituudist #õppimine
Tudengielu_haridusteaduste instituut.

Üliõpilaselu

#instituudist
Doktoritööd_haridusteaduste instituut

Tartu Ülikool kerkis haridusteaduste alal maailma 300 parima hulka

#instituudist
Haridusinnovatsiooni keskuse inimesed

Haridusinnovatsiooni keskus