Author:
Raili Adoson

Kaasava hariduse õppekavale saavad kandideerida ka bakalaureusekraadiga lasteaiaõpetajad

Detsembris kiitis Tartu Ülikooli senat heaks kaasava hariduse magistriõppekava vastuvõtutingimuste muudatuse. Edaspidi on õppekavale võimalik kandideerida ka koolieelse lasteasutuse õpetaja bakalaureusekraadiga. 

Varasemalt oli kaasava hariduse õppekavale kandideerimise eelduseks magistrikraad või 4-aastase nominaalajaga õpetajakoolituse õppekava alusel omandatud rakenduskõrgharidus, bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon. Nendele on lisandunud ka võimalus kandideerida erialale kui on omandatud bakalaureusekraad koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal. 

Tingimus, mille kohaselt peab olema vähemalt 5-aastane õpetaja või eripedagoogi ametikohal töötamise kogemus, kehtib ka bakalaurusekraadiga kandideerijatele.

Tutvu kaasava hariduse magistriõppekava kirjelduse ja vastuvõtutingimustega Tartu Ülikooli sisseastumise veebilehel.

#õppimine #sisseastumine
Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni

#õppimine
Lõpueksamite ja kaitsmiste toimumisajad

Lõpueksamite ja lõputööde kaitsmiste toimumisajad 2023

#õppimine
Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht