Autor:
Erakogu

Margus Pedastest sai Rahvusvahelise Tehisintellekti Uurimiskeskuse teadussaadik

Haridusteaduste instituudi juhil Margus Pedastel on heameel võimaluse üle nüüdsest UNESCO tasemel kaasa rääkida tehisaru võimaluste uurimises haridusvaldkonnas. Mullu novembris Sloveenias toimunud konverentsil omistati Pedastele UNESCO Rahvusvahelise Tehisintellekti Uurimiskeskuse (IRCAI) teadussaadiku (fellow) staatus.

Konverents tõi Aasia-Euroopa hariduskoostöö organistatsiooni ASEF raames esimest korda kokku haridusteadlased Aasia ja Euroopa haridusinstituutidest, seda lisaks paljudele õpetajatele, kellele on sisukaid seminare ja koostöötegevusi korraldatud juba aastaid. „Konverents oli vahekokkuvõtteks pool aastat kestnud koostööprojektile, mille raames oli ka minul võimalik korduvalt jagada oma arusaamu tehisaru ja laiemalt haridustehnoloogia väljakutsetest haridusinnovatsiooni sihte silmas pidades,” lausus Pedaste. 

Image
IRCAI paneel2.jpeg
Margus Pedaste ja Ronghuai Huang (autor: Erakogu)

IRCAI teadussaadikute võrgustik võimaldab ühelt poolt UNESCO arenduste jaoks kokku tuua erinevate riikide teadmiste ja praktikate mitmekesisuse. Samas on meile väga oluline, et läbi selle saame palju õppida meie endi õpetajakoolituse sisu kujundamiseks. Vähetähtis pole ka see, et koostöö kaudu on meile juba avanenud võimalus kaasa rääkida rahvusvahelises teadmusloomes ja arendustes,” ütles Pedaste, kelle sõnul sünnib sellest ilmselt ka algus uutele teadus- ja arendusprojektidele. 

Tema hinnangul on see väga oluline, sest praegu on tehisaru käsitlevad uuringud valdavalt liialt tehnoloogiakesksed ega lähtu haridusvaldkonnas olulistest sihtidest. Näiteks ei toeta need õppija ja õpetaja tegevusvõimekust – võimalust ise otsustada, milliseid sihte seada ja milliseid lahendusi eelistada, arvestades meie õppekeskkonna kultuurilisi eripärasid, aga ka kokkulepitud reegleid ja materiaalseid võimalusi. Tehisaru lahendused võivad siinkohal olla õppijale ja õpetajale abiks, aga kindlasti ei asenda need inimesi,” märkis Pedaste ja lisas, et inimesed on need, kes peavad tööriistu targalt kasutama.

Image
IRCAI grupifoto1.jpeg
Soomere doktoritöö

Triinu Soomere kaitseb doktoritööd „Doctoral students’ perspectives on learning about teaching in the higher education context“

Potsdami loss

Muljeid E-ADAPT-i projekti lõpukonverentsilt