Author:
Raili Adoson

Õpetaja- ja kõrghariduse keskuse inimesed

Äli Leijen

Äli Leijen
töörühma juht, õpetajahariduse professor

Äli Leijen on lõpetanud kasvatusteaduste eriala Tartu Ülikoolis, Educational Training and Systems Design (MSc) magistriprogrammi Twente Ülikoolis Hollandis ja kaitsnud haridusteadustes doktorikraadi Utrechti Ülikoolis Hollandis. Ta on töötanud lastekaitsespetsialisti, nõustaja, teaduri ja õppejõuna. Äli õpetamisvaldkonnad on uurimismeetodid, haridusfilosoofia ning õpetaja refleksioon ja professionaalne areng. Tema tänased uurimisteemad keskenduvad kolmele valdkonnale: õppijate refleksioon, õpetajakoolitus ja õpetajate professionaalne areng ning haridustehnoloogia õppimise ja õpetamise toetamisel. Ta on Euroopa haridusteadlasi ühendava teadusorganisatsiooni EARLI juhtkomitee liige ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia (ENTA) asutajaliige.

Mari Karm

Mari Karm
kõrgkoolipedagoogika kaasprofessor

Mari Karmi peamine õpetamisvaldkond haridusteaduste instituudis on ülikoolis õppimine ja õpetamine ning täiskasvanute õppimise ja õpetamise eripära. Lisaks teeb ta õpetamisalaseid koolitusi ülikooli õppejõududele. Mari Karm on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogina ning töötanud eesti keele ja kirjanduse õpetajana H.Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis. 2007. aastal omandas ta doktorikraadi Tallinna Ülikoolis kasvatusteadustes. Tartu Ülikoolis õpetab Mari Karm alates 2005. aastast.

Rain Mikser
haridusteooria kaasprofessor

Rain Mikser on lõpetanud Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti filoloogia erialal, omandas samas eesti keele ja kirjanduse õpetaja kutse ning magistrikraadi pedagoogikas. 2006. aastal kaitses doktoriväitekirja haridusteaduste alal Soomes Turu Ülikoolis. On töötanud mitmes koolis õpetajana ning TÜ pedagoogika osakonnas lektorina. 2008-2013 Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste knstituudi vanemteadur ja direktor, alates 2013 vanemteadur. Rain Mikseri teadustöö on eelkõige seotud õppekavateooria, pedagoogika ajaloo, õpetaja professionaalsuse ja hariduspoliitika valdkondadega. Töö Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis keskendub doktoriõppes õpetamisele ning doktorantide nõustamisele.

Katrin Saks

Katrin Saks
haridusteaduste kaasprofessor

Katrin Saks on lõpetanud Tartu Ülikooli inglise filoloogia erialal, magistrikraadi kaitses Tallinna Ülikooli kasvatusteadustes ning doktorikraadi Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis. Katrini uurimisvaldkondadeks on keeleõppestrateegiad ning eneseregulatsioon kombineeritud õppe keskkonnas.

Liina Lepp

Liina Lepp
ülddidaktika kaasprofessor

Liina Lepp töötab õpetaja- ja kõrghariduse keskuses didaktika lektorina. Ta on taustalt käsitöö ja kodunduse õpetaja; Tartu Ülikoolis on ta lõpetanud hariduskorralduse magistriõppe koolijuhtimise suunal ja haridusteaduse doktoriõppe. Liina õpetamisvaldkonnad on õppetöö kavandamise, läbiviimise ning analüüsiga seotud ained ning  uurimistöö metoodika. Uurimisvaldkond on üliõpilaste juhendamine erinevate õppeastmete uurimistööde koostamisel ja hea õpetamisega seonduvad teemad laiemalt.

Laura Kirss

Laura Kirss
haridusteaduste teadur

Laural on teadusmagistri kraad Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonnast (2005), kus ta kaitses uurimuse haridusliku ebavõrdsuse teemal. Ta on end täiendanud rahvusvahelise Open Society Institute’i stipendiumiprogrammis ja teistel rahvusvahelistel koolitustel. Aastatel 2007- 2017 töötas Laura mõttekojas Praxis analüütiku ning programmijuhina; Laural on pikaajaline kogemus haridusvaldkonna analüüside ja rakendusuuringute juhtimisel ning teostamisel. Laura huvitub esmajoones haridusliku lõimumise, ebavõrdsuse, hariduspoliitika kujundamise ja haridusprogrammide tulemuslikkuse teemast. Ta on olnud rahvusvahelise hariduspoliitika keskuste võrgustikku NEPC juhatuse liige ja president.

Pihel Hunt

Pihel Hunt
õpetajahariduse nooremlektor

Kasvatusteaduste eriala lõputöös keskendus Pihel õpetaja uskumustele õpetaja rolli kohta. Alates 2015. aasta sügisest on Pihel Tartu Ülikooli haridusteaduste õppekava doktorant. Doktoritöö teema on seotud õpetajakoolituse üliõpilaste tegevuspõhise hindamisega e-portfoolio ja õpianalüütika toel, juhendjateks on Äli Leijen Tartu Ülikoolist ning Marieke van der Schaaf Utrechti Ülikoolist. Tema õpetamisvaldkondadeks on õpetajakoolituse üliõpilaste professionaalne areng ning uurimismeetodid (eelkõige kvalitatiivsed uurimismeetodid).

Lii Kaudne

Lii Kaudne
kaasava hariduse nooremlektor

Lii Kaudne on lõpetanud bakalaureuse- ja magistriõppe Tartu Ülikoolis kasvatusteaduste erialal. Lii on töötanud kasvatuse eritingimusi vajavate õpilastega, üldhariduskoolis sotsiaalpedagoogina, koolitajana ning koostanud metoodilisi materjale enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks.

Tiina Kivirand
kaasava hariduse nooremlektor

Karmen Kalk
haridusuuringute lektor

Natalia Edisherashvili
haridusteaduste teadur

Sandra Järv
õpetajahariduse nooremlektor

Carolina Šuman
kaasava hariduse nooremlektor 
 

Gerli Silm
haridusuuringute lektor

Anni Küüsvek
õpetajahariduse spetsialist

Liisi Pajula
õpetajahariduse nooremteadur

Eneli Liblik
kaasava hariduse õppekava programmijuht

#instituudist #õpetamine
Õpetajate seminar 195_haridusteaduste instituut

Õpetajate seminar tähistab 195. aastapäeva

#instituudist #õppimine
Tudengielu_haridusteaduste instituut.

Üliõpilaselu

#instituudist
Doktoritööd_haridusteaduste instituut

Tartu Ülikool kerkis haridusteaduste alal maailma 300 parima hulka