Autor:
Tartu Ülikool

Professor Margus Pedaste tutvustas haridusteaduste instituudi teadustööd E-ADAPT projekti esimesel konverentsil

16.-18. maini toimus Saksamaal Marbachi lossis E-ADAPT projekti esimene konverents. Projekti eesmärk on järgmiste aastate jooksul õppida tundma erinevate ülikoolide teadusrühmade tööd, et sellele tuginedes luua uusi võrgustikke, ristkasutada üksteise andmeid ja andmekogumisvahendeid, kirjutada ühispublikatsioone, külastada erinevaid teadusrühmi ning koostada ühiselt uusi projektitaotlusi.

Projektis osalevad ülikoolid seitsmest Euroopa riigist, peamiselt Jacobs Foundationi kaudu projekti finantseerivalt Saksamaalt, aga ka Šveitsist, Hollandist, Soomest, Suurbritanniast ja Luksemburgist. Eestis osaleb projektis Tartu Ülikool professor Margus Pedaste juhtimisel, kes tutvustas konverentsil haridusteaduste instituudi DigiEfekti projekti esimesi tulemusi õpilaste digipädevusest ning õpetajate digikasutusest loodusainete, eesti keele ja matemaatika tundides. Projekti põhifookuses on õppijate vajadustele kohandatud õpetamine ja õppimine (adaptive teaching) ning DigiEfekti projekti võimaldab vastata küsimustele, millised õpilasi, õpetajaid ja õpikeskkonda iseloomustavaid tunnuseid tuleks õppe kohandamisel arvesse võtta, et saavutada häid tulemusi akadeemiliste õpitulemuste kõrval ka näiteks sotsiaal-emotsionaalsetes oskustes, õpioskustes või koolirahulolus.

#koostöö #ühiskonnale
Haridusasutuste arendusprogramm

Haridusasutuste arendusprogrammi avaseminar tõi kokku kuue kooli juhtmeeskonnad

#teadus
Projekt Kliimateadlikkus koolist ühiskonda"

Kliimateadlikkus koolist ühiskonda

#teadus
Tartu Ülikooli haridusteadlased Austraalia viisidil_haridusteaduste instituut

Tartu Ülikooli haridusteadlased tutvusid Austraalia haridussüsteemi eripäradega