Author:
Andero Kalju

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni

Haridus- ja teadusministeerium toetab 2023/2024. õppeaastal 400-eurose erialastipendiumiga õpetajakoolituse esmakursuslasi esmajoones nendel erialadel, mille õpetajatest on koolides suurim puudus.

Tartu Ülikool plaanib 2023/2024. õppeaastal võtta õpetajakoolitusse vastu 800 uut üliõpilast. Stipendiumi hakkab saama neist ligikaudu 60%. Enam on stipendiumisaajaid nende tulevaste õpetajate hulgas, kellest on koolides suurim puudus, kuid kelleks õppijaid on vähe. Näiteks hakkab stipendiumi saama 80% põhikooli mitme aine õpetaja, gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja ning eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppe üliõpilastest ning 60% klassiõpetaja, eripedagoogika ja logopeedia ning koolipsühholoogia eriala magistriõppe üliõpilastest. Koolieelse lasteasutuse õpetaja ning eripedagoogika ja logopeedia bakalaureuseõppe üliõpilastest saab stipendiumi 20%. 

„Mul on siiralt hea meel, et koostöös ministeeriumi ja Tallinna Ülikooliga oleme jõudmas ühe lahenduseni, et õpetajate puudus tulevikus leeveneks,“ ütles Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk. „Kui lisada veel õpetajate kasvav töötasu, mis peaks lõpetajaid kooli tööle meelitama ja motiveerima, siis vahest saame optimistlikumalt tulevikku vaadata. Õpetajate puudust peaksid järgmisel aastal leevendama ka mikrokraadiprogrammid, mis aitavad juba koolis töötavatel õpetajatel jõuda vajaliku hariduseni. Ootame õppima nii värskelt eelmist õppeastet lõpetavaid üliõpilasi kui ka neid, kes kavandavad karjääripööret. Enamasti toimub õpetajakoolitus sessioonõppes, seega saab õppida ka töö kõrvalt osakoormusega. Õpe on väga mitmekülgne: see sisaldab nii erialaõpinguid kui ka laste arengut ja õpetamisoskusi puudutavaid aineid,“ sõnas Valk. 

Esimesel semestril plaanitakse stipendiume maksta sisseastumise pingerea alusel, kuid alates teisest semestrist õppetulemuste alusel. Stipendiumi maksmise tingimused ja kord on koostamisel. 

Tartu Ülikooli õpetajakoolituse õppekavade ja nende vastuvõtutingimustega on võimalik tutvuda veebilehel ut.ee/opetaja. Vastuvõtt magistriõppesse on juba alanud ja kandideerida saab 28. juunini. Bakalaureuseõppesse astumiseks võetakse avaldusi vastu 12.–28. juunini. 

Enamiku õpetajakoolituse erialade õppetöö toimub Tartus. Narva kolledžis on võimalik õppida keeleõpetajaks ja koolieelse lasteasutuse õpetajaks suunitlusega mitmekeelsele õppekeskkonnale. Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel avab ülikool 2023/2024. õppeaastal psühholoogia magistriõppe koolipsühholoogia eriala sessioonõppe lisarühma, kelle õppetöö toimub Pärnus.

 

Stipendiumisaajate osakaalud õppekavade kaupa
 

Õppekavad, mille alusel õppijatest 20% hakkab kava kohaselt stipendiumi saama

Bakalaureuseõpe: eripedagoogika ja logopeedia, koolieelse lasteasutuse õpetaja, koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses õppekeskkonnas

Õppekavad, mille alusel õppijatest 6080% hakkab kava kohaselt stipendiumi saama

Bakalaureuseõpe: humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis, keeled ja mitmekeelsus koolis, kutseõpetaja ning loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis
Integreeritud õpe: klassiõpetaja
Magistriõpe: ajalugu (ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja eriala), eesti keele ja kirjanduse õpetaja, eripedagoogika ja logopeedia, gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja, kehaline kasvatus ja sport (õpetajakoolituse erialad), keeleõpetaja mitmekeelses koolis, kunstide ja tehnoloogia õpetaja, matemaatika- ja informaatikaõpetaja, psühholoogia (koolipsühholoogia eriala), põhikooli mitme aine õpetaja ning võõrkeeleõpetaja

#sisseastumine
Õpetaja Kairi: mind üllatab, kui palju saab õpetaja noore inimese tuleviku jaoks ära teha

Õpetaja Kairi: mind üllatab, kui palju saab õpetaja noore inimese tuleviku jaoks ära teha

#sisseastumine
Tartu Ülikool ootab uusi üliõpilasi õpetajakoolitusse õppima.

Seitse küsimust, mis võivad õpetajakoolitusse kandideerijal tekkida

#õppimine
Lõpueksamite ja kaitsmiste toimumisajad

Lõpueksamite ja lõputööde kaitsmiste toimumisajad 2023