Autor:
Tima Miroshnichenko

DIGIEFEKTI SÕNUMID ⟩ Hariduslik ebavõrdsus digipädevuse omandamisel

DigiEfekti uuring näitas, et õpetajatel on väga tähtis roll õpilaste digipädevuste targal kujundamisel, et vältida haridusliku ebavõrdsuse kujunemist, kirjutab Tartu Ülikooli haridusinnovatsiooni professor ja DigiEfekti projekti juht Margus Pedaste Õpetajate Lehes.

DigiEfekti uuringu artiklite sarjas kirjutas Külli Kallas (20.02) Eesti põhikooliõpilaste digipädevusest. Eristasime hoiakuid digivõimaluste kasutamiseks, digimaailmas käitumist ning teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud digivahendite, -keskkondade ja -sisu abil õppimiseks. Tuli välja, et digimaailmas operatsioonide tegemise oskuses on õpilastel päris palju arenguruumi ja õpilaste tase sõltub sellest, kuivõrd nad eelistavad õppimiseks digivõimalusi. Siinkohal tulevad aga mängu õpetajad, kes on õpilastele õppimisviiside võimaldamisel võtmeisikud. Seetõttu uurisime ka seda, kuidas oleneb õpilaste digipädevus õpetajatest.

Loe edasi Õpetajate Lehest.

Eesti Haridusteaduste Ajakiri

Eesti Haridusteaduste Ajakirja kutsutakse esitama kaastöid

Haridusinnovatsiooni töörühm 3

Haridusinnovatsiooni töörühm seadis tulevikuks sihte

Soomere doktoritöö

Triinu Soomere kaitseb doktoritööd „Doctoral students’ perspectives on learning about teaching in the higher education context“