Autor:
Kaja Karo, Monika Sooalu

Mare Kitsnik: eestikeelsele õppele üleminekut toetav õppevara – kuidas tagada kvaliteet?

Eesti keele õpetamiseks on vaja kvaliteetseid õppematerjale. Kvaliteetne õppematerjal haarab õppijad kaasa, paneb nad tegutsema ja arendab nende keeleoskust süsteemselt ja turvaliselt.

Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on Eesti Keele Instituut saanud väga suure ülesande – luua muukeelsete õpetamiseks üheksa kvaliteetset õppekomplekti. Narva kolledži eesti keele võõrkeelena kaasprofessor Mare Kitsnik kirjutas Õpetajate Lehes arvamusloo kvaliteetsetest õppematerjalidest. 

Loe lähemalt Õpetajate Lehest.

Haridusinnovatsiooni töörühm 3

Haridusinnovatsiooni töörühm seadis tulevikuks sihte

Soomere doktoritöö

Triinu Soomere kaitseb doktoritööd „Doctoral students’ perspectives on learning about teaching in the higher education context“