Autor:
Raili Adoson

Pille Nelis: kaasava hariduse rakendamine Eesti lasteaedades – võimalused ja väljakutsed

Kogu maailma hariduskorraldus liigub kaasava hariduse suunas, mis tähendab iga lapse õigust haridusele ja haridusasutuse kohustust kohandada õppimist ja õpetamist vastavalt laste erinevatele vajadustele ning seeläbi ennetada sotsiaalset tõrjutust. 

Kaasav haridus on mitmetahuline ja kohati vastuoluline lähenemine, kuid toob kaasa akadeemilist edu ja sotsiaalset kasu kõigi õppijate jaoks, kui seda sobival viisil rakendada. Näiteks viitavad mitmed uuringud ja kirjandusülevaated kaasavas õpikeskkonnas osalemise positiivsele või siis neutraalsele mõjule erivajadustega õppijate puhul. Kõiki lapsi kaasavast õpikeskkonnast on kasu ka eakohaselt arenenud lastele, kes saavad rohkem teada kaaslaste vajadustest ning õpivad suhtlema ja suhestuma erisuguste inimestega.

Et kõik lapsed rühmaruumis oleks päriselt kaasatud, tuleb arvestada väga paljude aspektidega. Kaasav õpikeskkond on heterogeenne ja ühes rühmas võib olla väga erinevate vajadustega lapsi. 

Loe pikemalt Õpetajate Lehest.

Jakobi 5 õppehoone_haridusteaduste instituut

Taseme- ja täiendusõppevõimalused haridusjuhtidele

haridusinnovatsiooni töörühm

Tartu Ülikoolis loodi haridusinnovatsiooni töörühm

HAKA auhind

Haridusteaduste instituut noppis digiõppe tipptaseme kursuse tiitli