Autor:
/Pexels

DIGIEFEKTI SÕNUMID ⟩ Koostöös digipädevamaks

Tartu Ülikooli haridustehnoloogia nooremteadur Külli Kallas kirjutab Õpetajate Lehes, et 2023. aastal lõppenud TÜ suuremahulise DigiEfekti uuringu üks keskne mõiste oli digipädevus ja projekti oluline tulem oli põhikooliõpilase õppimiseks vajaliku digipädevuse testi koostamine ning selle usaldusväärsuses veendumine. Testi arenduse käigus tehti mõõtmisi Eesti põhikoolides, mis andis hea võimaluse heita pilk õpilaste teadmistele laias digipädevuse valdkonnas.

Digipädevus on mõistena Eesti haridussüsteemis keerelnud juba aastakümneid. Oma olemuselt on see enamat kui oskus arvuti abil referaati kirjutada ja hõlmab digivahendite kasutamisega seotud oskusi, teadmisi ning hoiakuid. Projekti raames loodud test võimaldas mõõta õpilase digipädevuse taset üheksa aladimensiooni kaudu (hinnates õpilase oskusi, teadmisi ja hoiakuid): digimaterjalide loomine, digisisu programmeerimine, digimaailmas suhtlemine, digivahenditega operatsioonide tegemine, digimaailmas enese ja teiste kaitsmine, digimaailmas reeglite järgimine, käitumise soov, käitumisega seotud hoiakud ning tajutud kontroll. Kuna teadmiste ja oskuste hindamisel ei olnud kasutusel pelgalt õpilaste arvamused oma oskustest, siis võiksid tulemused üsna hästi peegeldada õpilaste digipädevuse tegelikku olukorda.

Loe lähemalt Õpetajate Lehest.

 

Joonas Asumets ja Hele-Mai Viltrop, kõrvuti portreed

Gümnaasiumist ülikooli, ülikoolist unistusteni

Jakobi 5 sisehoov

DIGIEFEKTI SÕNUMID ⟩ Õpilaste kodused digipiirangud