Autor:
Julia M. Cameron

DIGIEFEKTI SÕNUMID ⟩ Mida me Opiqust õppisime?

Eelmisel aastal lõppenud DigiEfekti projekti eesmärk oli aidata meil mõista, kuidas digitehnoloogia kasutamine mõjutab õpilaste õpitulemusi, kirjutab Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi haridusteaduste nooremteadur Yaroslav Opanasenko Õpetajate Lehes.

Eelnevates DigiEfekti-teemalistes artiklites oleme käsitlenud uuringu andmeid ja andmekogumisvahendeid, lapsevanemate kehtestatud koduseid digipiiranguid ning õpilaste digipädevust. Nüüd on aeg keskenduda digimaterjalidele ning ühele DigiEfekti põhiküsimusele: kuidas kasutavad õpilased neid õppevahendina?

Vastuse leidmiseks uurisime DigiEfekti projektis kogutud logiandmete põhjal, kuidas õpilased Opiqut kasutavad. Siin artiklis selgitamegi, milliseid uuenduslikke tehnoloogiaid me Opiqu e-õpikute analüüsimiseks rakendasime, millised on õpilaste viis kõige tüüpilisemat e-õpikute kasutamise mustrit ja kuidas teil, õpetajatel, võiks Opiqust oma töös rohkem kasu olla.

Loe edasi Õpetajate Lehest.

Haridusinnovatsiooni töörühm 3

Haridusinnovatsiooni töörühm seadis tulevikuks sihte

Soomere doktoritöö

Triinu Soomere kaitseb doktoritööd „Doctoral students’ perspectives on learning about teaching in the higher education context“