Autor:
Karin Allik

Ilmus Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumber

Eesti Haridusteaduste Ajakirja uus erinumber on sedakorda pühendatud õppekavateooria ja -praktika ning õppekavade arendamise ja rakendamise küsimustele. Käsitletakse õppekavade üldprobleeme ja arengulugu, samuti keskendutakse kindlate ainevaldkondade või erialadega seotud teemadele: üldhariduse loodus-, sotsiaalainete, muusika ja kunsti õppekavadele, logistika- ja transpordijuhtimise rakenduskõrghariduse õppekavade edendamisele ning kraadiõppe praktika arendusele.

Eriarusaamad õppekava eesmärkidest, selle teoreetilistest alustest ja arendusest on nii üle maailma kui ka Eestis viinud tihti kirglike arutelude ja konfliktideni. Viimast näitab kõige paremini ajakirja avaartikkel Soome õppekavateadlase Eero Ropo sulest. Ropo keskendub oma artiklis 1970. aastatel Ameerikast alguse saanud pöördelisele ja rahvusvahelisele õppekavauuringute liikumisele, mida tuntakse rekontseptualismi nime all.

Lisaks sellele on ajakirjas kaheksa artiklit Eesti autoritelt ja nende väliskolleegidelt. Nende hulgas on Kaarel Haav, Kätlin Vanari, Kristiina Poll, Eve Eisenschmidt, Kaire Povilaitis, Katrin Vaino, Triin Rosin, Ülle Liiber, Regina Soobard, Moonika Teppo, Ana Valdmann, Elle Reisenbuk, Miia Rannikmäe, Enno Lend, Kati Kukk, Oliver Kallas, Kadi Kaja, Inna Rüü, Helen Arov, Anneli Porri, Edna Vahter ja Erika Löfström.

Erinumber lõpeb raamatututvustustega. Jaan Kõrgesaar kirjutab maailmakuulsa eestlasest neuroteadlase Jaak Panksepa ja tema kolleegi Lucy Biveni 2022. aastal ilmunud tõlkeraamatust „Vaimu arheoloogia: inimemotsioonide neuroevolutsiooniline algupära“ (esmatrükk 2012, inglise keelest tõlkinud Krista Kallis). Rain Mikser tutvustab Eesti taasiseseisvumise aegse ja kahe järgneva kümnendi ühe silmapaistvaima haridusteadlase ja -poliitiku Peeter Kreitzbergi 75. sünniaastapäevale pühendatud mälestuskogumikku „Peeter Kreitzberg – haridusteadlane ja poliitik“ (2023, toimetaja Ene Grauberg).

Erinumbri toimetajad on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi vanemteadur Rain Mikser, õppekava teooria dotsent Maria Erss ja Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi emeriitprofessor Edgar Krull. Vabanumber ilmus veebis aadressil https://eha.ut.ee/.

Haridusinnovatsiooni töörühm 3

Haridusinnovatsiooni töörühm seadis tulevikuks sihte

Soomere doktoritöö

Triinu Soomere kaitseb doktoritööd „Doctoral students’ perspectives on learning about teaching in the higher education context“