Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toel toimuvad õpetajate baaskoolitused

Kõikide koolituste toimumist toetavad rahaliselt Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitusel on võimalik osaleda sihtrühma kuulumisel ning õppetöö on osalejale õppeteenustasuta! 

Kuupäev

Koolituse nimetus

Sihtrühm

Maht

VEEBRUAR 2022      
10.02.2022 Õpetaja kui uurija: kuidas arvestada õpilaste keele- ja kultuuritausta? Kuidas rakendada kultuuri- ja keeletundlikku õpetamist?

Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS registreeritud üldhariduskoolide klassi- ja aineõpetajad, kutsekoolide üldainete õpetajad

56 tundi
18.02.2022 Õpetajate iseseisva õppimise toetamine eripedagoogiliste pädevuste omandamisel kaasava hariduse rakendamiseks Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS registreeritud õpetajad, kes soovivad täiendada eripedagoogilisi teadmisi 52 tundi
MÄRTS 2022      
14.03.2022 Lapse loovuse toetamine lasteaias Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS registreeritud koolieelsete lasteasutuste õpetajad 32 tundi
APRILL 2022      
08.04.2022 Digipedagoogika lasteaia õppes Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS registreeritud koolieelsete lasteasutuste õpetajad 78 tundi
11.04.2022 Kutseõpetaja enese- ja õppija arengu juhina Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS registreeritud kutseõpetajad, praktika juhendajad kutseõppeasutustes

32 tundi

MAI 2022      
19.05.2022 Õpetaja vaimne, füüsiline ja emotsionaalne tervis ning tasakaal Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS registreeritud õpetajad 32 tundi
AUGUST 2022      
16.08.2022 Laste ja õpetajate arengut toetava õpikeskkonna kujundamine Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS registreeritud koolieelse lasteasutuse õpetaja 42 tundi
24.08.2022 Õppija toetamine oskusainetes tähenduslike õpikogemuste loomise abil Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS registreeritud käsitöö ja kodunduse, tehnoloogia ja kunsti õpetajad I - III kooliastmes 32 tundi
30.08.2022 Keelelise arengu probleemidega laste toetamine - ettevalmistus õppimiseks kaasavas klassis Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS registreeritud lasteaiaõpetajad, kes töötavad 5-7-aastaste lastega 52 tundi
SEPTEMBER 2022      
26.09.2022 Keelelise arengu probleemid - õppimisraskuste üks põhjusi kaasavas klassis Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS registreeritud klassiõpetajad ja õpiabiõpetajad 52 tundi
28.09.2022 Digipedagoogika lasteaia õppes Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS kantud koolieelsete lasteasutuste õpetajad 78 tundi
OKTOOBER 2022      
03.10.2022 Autismispektri häire ja/või aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õppija Eesti Hariduse Infosüsteemis EHIS registreeritud õpetajad (koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli, kutseõppeasutuse pedagoogid) 78 tundi
NOVEMBER 2022      
17.11.2022 Õpetaja vaimne, füüsiline ja emotsionaalne tervis ning tasakaal Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS registreeritud õpetajad 32 tundi
VEEBRUAR 2023      
08.02.2023 Õpetajate iseseisva õppimise toetamine eripedagoogiliste pädevuste omandamisel kaasava hariduse rakendamiseks Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS registreeritud õpetajad, kes soovivad täiendada eripedagoogilisi teadmisi 52 tundi
27.02.2023 Õppija toetamine oskusainetes tähenduslike õpikogemuste loomise abil Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS registreeritud käsitöö ja kodunduse, tehnoloogia ja kunsti õpetajad I - III kooliastmes 32 tundi
MÄRTS 2023      
13.03.2023 Digipedagoogika lasteaia õppes Eesti Hariduse Infosüsteemi registreeritud koolieelsete lasteasutuste õpetajad 78 tundi
27.03.2023 Lapse loovuse toetamine lasteaias Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS registreeritud koolieelsete lasteasutuste õpetajad 32 tundi
APRILL 2023      
03.04.2023 Autismispektri häire ja/või aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õppija Eesti Hariduse Infosüsteemis EHIS registreeritud õpetajad (koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli, kutseõppeasutuse pedagoogid). 78 tundi
25.04.2023 Õppija toetamine oskusainetes tähenduslike õpikogemuste loomise abil Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS registreeritud käsitöö ja kodunduse, tehnoloogia ja kunsti õpetajad I - III kooliastmes 32 tundi

 

Image
#täiendusõpe

Õpilaste liikumisaktiivsust toetavad töövõtted klassiruumis ja õues

Koolituse Õpilaste liikumisaktiivsust toetavad töövõtted klassiruumis ja õues tutvustus.
#täiendusõpe

Õpetamine liitklassis

Koolituse Õpetamine liitklassis tutvustus.
#täiendusõpe

Õpetaja küsimused õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel ennastjuhtiva õppija arengu toetamisel

Koolituse Õpetaja küsimused õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel ennastjuhtiva õppija arengu toetamisel tutvustus.